NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Stipendiat innen hodeskadeforskning

Ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) er det ledig en stipendiatstilling tilknyttet forskningsprosjektet: «Trondheim mild TBI (Traumatic Brain Injury) studies». Stillingen er på 100% med varighet på 3 år. Arbeidssted er Trondheim (NTNU) og ønsket tiltredelse er innen 1. august 2017.

INB er et spennende institutt i stor vekst og omstilling, og består av mange ulike faggrupper med forskere og undervisere som er ledende innen sine fagfelt. Instituttet har som mål å drive systematisk arbeid med å forbedre undervisningen og stadig videreutvikle innovasjons- og forskningsstrategien. Les mer om Instituttet her www.ntnu.no/inb.

Om prosjektet «Trondheim mild TBI (Traumatic Brain Injury) studies»

Prosjektet ledes av Trondheim TBI gruppe (tverrfaglig forskningsgruppe) som er internasjonalt anerkjent for å anvende MR i klinisk forskning (http://www.ntnu.edu/inb/tbi). Forskningsgruppa har betydelig internasjonalt samarbeid også når det gjelder dette prosjektet.

Lette hodeskader (mild TBI) p.g.a. små eller større ulykker er hyppig i befolkningen og kan gi langvarige plager. Vi vet ikke i hvilken grad disse plagene skyldes en primær skade i hjernevevet eller en individuell disposisjon som er uavhengig av traumets alvorlighetsgrad. For å kunne forstå de komplekse mekanismene bak plagene er det behov for å anvende en bio-psyko-sosial forklaringsmodell i forskning på lette hodeskader. Dette prosjektet har gode muligheter til å gi oss viktig ny kunnskap som kan bli til stor nytte for både pasienter, leger og andre behandlere.

Prosjektet inngår i en omfattende pågående kohortstudie av pasienter med hodeskade samt kontrollpersoner, og ved avsluttet inklusjon i april 2017 vil ca. 500 personer være inkludert. Mange ph.d. -studenter arbeider allerede med studien.

Stipendiaten skal studere sammenhengen mellom MR-funn i hjernen, biomarkører i blod (celleskade- og inflammasjonsmarkører) og symptomer/kognitiv funksjon hos pasientene det første året etter hodeskaden. Alt datamateriale vil være samlet inn ved oppstart, og analyser av blodprøver vil også være utført. Kandidaten skal eventuelt samarbeide med erfaren forsker om noen MR-analyser.

Krav til bakgrunn og kompetanse:

 • Cand.med.-grad (profesjonsstudiet i medisin) eller cand.psychol.-grad (profesjonsstudiet i psykologi), eventuelt mastergrad fra annen relevant naturvitenskapelig område
 • Gjennomsnittskarakter B eller bedre på graden, i tråd med NTNUs karaktersystem er et krav
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk i tillegg til engelsk både muntlig og skriftlig

Ønsket bakgrunn og kompetanse:

 • Klinisk erfaring innen nevrokirurgi, nevrologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, indremedisin, psykiatri eller radiologi
 • Erfaring fra forskningsarbeid
 • Erfaring med kvantitative statistiske metoder
 • Gode samarbeidsegenskaper

Det vil legges vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen. I tillegg ønskes det evne til selvstendig og systematisk arbeid, men også vilje til å delta med andre i teamarbeid. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Stilling som stipendiat avlønnes med minimum årslønn brutto kr. 435 100 per år. Normal avlønning er fra kr. 435 100 til kr. 497 600 per år, avhengig av kvalifikasjoner og tidligere publikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen i doktorgradsstilling betinger opptak til ph.d.-program ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Mer informasjon om doktorgradsutdanningen finnes her: https://www.ntnu.no/phd/opptak .

Søknad sendes elektronisk via denne siden innen søknadsfristen 17.04.2017.

Kandidatens personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet må komme frem i søknaden. Følgende opplysninger må fremgå av søknaden eller legges ved:

 • CV, vitnemål og attester fra tidligere relevante arbeidsforhold
 • Kontaktdata for 2-3 relevante referanser og eventuell publikasjonsliste.

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektet fås ved henvendelse til:

Professor/overlege Anne Vik, e-post: anne.vik@ntnu.no, mobil 95921554.

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:

HR-konsulent Marta Aandahl, e-post: marta.aandahl@ntnu.no, mobil: 905 53 511

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. april 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  135619
 • Intern-ID
  2017/9389
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger