NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Avdeling for studenttjenester

Avdeling for studenttjenester består av Internasjonal seksjon, samt faggruppene Tilrettelegging, Studentdemokratiet, NTNU Karriere og Studentrekruttering. I faggruppen for studentrekruttering er det 5 faste ansatte som har det sentrale ansvaret for rekruttering til de fleste studier ved NTNU.


Høyere utdanning er i endring med økt konkurranse om studentene. NTNU konkurrerer med både nasjonale og internasjonale universitet. For å sikre at NTNU fortsatt skal være et universitet med godt omdømme og høy forsknings- og utdanningskvalitet, må et tilstrekkelig antall av de best kvalifiserte studentene velge studier hos oss. Studentrekrutteringsgruppen jobber for å møte disse utfordringene.

Rådgiver studentrekruttering

Ved Avdeling for studenttjenester er det ledig en fast 100% stilling som rådgiver tilknyttet området for studentrekruttering.

Vi bidrar til å styrke rekrutteringen av studenter til NTNU og vi har en koordinerende rolle inn mot fagmiljøene. I tillegg har vi ansvar for overordnet rekrutteringspolitikk- og profil, samt rekrutteringsaktiviteter som utdanningsmesser, skolebesøk, Åpen dag, katalogproduksjon, markedsføring med mer. Vi utfører jevnlige målgruppeundersøkelser for å sikre god grunnlagsdokumentasjon for rekrutteringsplaner og tiltak.

Primært ansvarsområde tilknyttet stillingen vil være å planlegge, gjennomføre og evaluere ordningen med besøk fra NTNU til videregående skoler i hele Norge. Dette innebærer tett kontakt med studentambassadører og koordinerende virksomhet mot rådgivere ved videregående skoler, fagmiljøene ved NTNU, andre universitet og eksterne samarbeidspartnere.

Vi kan tilby utfordrende og interessante oppgaver i et dynamisk, tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljø. Det er fokus på samarbeid og det forventes at alle bidrar til totaliteten av gruppens oppgaver. Rekrutteringsarbeidet er i stadig utvikling, noe som innebærer at også andre oppgaver knyttet til rekrutteringsområdet vil kunne tilfalle stillingen.

Arbeidssted vil være Trondheim.

Kvalifikasjonskrav:
•5-årig mastergradsutdannelse på universitetsnivå. Det er ønskelig med mastergrad innenfor fagområder som kommunikasjon, pedagogikk, statsvitenskap eller sosiologi. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
•Erfaring med liknende prosjektarbeid.
•Erfaring fra kommunikasjon og formidlingsarbeid, samt god kjennskap til NTNU er ønskelig.
•God muntlig og skriftlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk

Andre sentrale egenskaper:
•Kreativ
•Initiativrik
•Høy gjennomføringsevne og arbeidskapasitet
•Evne til å arbeide nøyaktig og målrettet
•Strukturert
•Fleksibel
•Gode samarbeidsevner

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Lønnsvilkår m.v.:
Stillingen innplasseres og lønnes som rådgiver (kode 1434). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 399 700,- til kr 506 700,- avhengig av kvalifikasjoner.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må akseptere eventuelle endringer i arbeidssted, samt ansvars- og arbeidsområde.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter nærmere informasjon, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For mer informasjon om stillingen, kontakt rådgiver Brit Moen Tjørstad, tlf  73595252, e-post: brit.m.tjorstad@ntnu.no, eller avdelingsleder Jenny Bremer, tlf  995 800 59, e-post: jenny.bremer@ntnu.no

Søknad sendes elektronisk via denne siden med CV, vitnemål og attester innen 28.03.17. Søknaden har NTNU-nr. 18/17.


Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. mars 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  135609
 • Intern-ID
  18/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger