NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat klinisk medisin

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap er det ledig en 3- årig stilling som stipendiat fra 1. august 2017. Stillingen kan også kombineres med annen stilling inntil 50% og tilsettingsperioden vil forlenges tilsvarende.

 

 

Stipendiaten vil jobbe på det tverrfaglige prosjektet Ultrasound-enhanced delivery of chemotherapeutic drugs to cancer patients, finansiert av Helse Midt-Norge. Forskningsgruppen ved NTNU har i prekliniske studier vist at fokusert ultralyd i kombinasjon med gassbobler og nanopartikler/kjemoterapi forbedrer den terapeutiske effekten i forsøksdyr. Dette vil vi nå videreutvikle for pasienter med ikke-operabel pankreaskreft og brystkreftpasienter med levermetastaser. Stipendiaten skal ha ansvaret for å gjennomføre behandlingen av utvalgte pasienter i samarbeid med onkologer og radiologer ved St. Olavs hospital. En viktig del av prosjektet er å optimalisere ultralydbehandlingen og utvikle nye ultralydtransdusere. Dette vil bli gjort av en postdoktor som stipendiaten vil samarbeide med.  I tillegg vil stipendiaten utføre prekliniske forsøk. Stipendiaten må derfor gjennomføre nødvending kurs for å kunne utføre dyreforsøk. 

 

Kvalifikasjoner:

 • Medisinsk embetseksamen
 • Gjennomsnittskarakter B eller bedre på graden, i tråd med NTNUs karaktersystem (http://www.ntnu.edu/ime/research/phd), er et krav.
 • Klinisk erfaring og erfaring med pasientkontakt er en fordel
 • Forskningserfaring og forståelse for forskerrollen er en fordel
 • Interesse for og innsikt i ultralyd eller erfaring med bruk av ultralyd er en fordel
 • Søkere må beherske engelsk og norsk muntlig og skriftlig.

 

I tillegg ønsker vi oss en kollega som:

 • Ønsker å jobbe med pasienter
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Er motivert for pasientnær forskning.

Det legges vekt på personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Stillingen lønnes som stipendiat, kode 1017, med minimum årslønn kr 435 100. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra 435 100 til kr 449 400 per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

 

Tilsettingen i doktorgradsstilling betinger opptak til ph.d.-program ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Mer informasjon om doktorgradsutdanningen finnes her: http://www.ntnu.no/dmf/phd

 

Søknad skrives og sendes elektronisk inn via denne siden innen søknadsfristen. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Førsteamanuensis Eva Hofsli, eva.hofsli@stolav.no eller professor catharina.davies@ntnu.no

 

For opplysninger om søknadsprosessen ta kontakt med:

HR-konsulent Mariann Hansen tlf. 482 80 634 e-post mariann.hansen@ntnu.no.

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  19. april 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  135579
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger