Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotikaprogram med til sammen ca 1.700 tilsatte.

Hedmark og Oppland friomsorgskontor har kontor Hamar, Gjøvik, Kongsvinger og Lillehammer med i alt 34 årsverk. Friomsorgen gjennomfører blant annet dommer på samfunnsstraff, program mot ruspåvirket kjøring, fengselsstraff i hjemmet med elektronisk kontroll, følger opp prøveløslatte som er ilagt møteplikt og utarbeider personundersøkelser til bruk i straffesaker.

Fast 100 % stilling som førstekonsulent ved Hedmark og Oppland friomsorgskontor, Kongsvinger underkontor

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Kongsvinger
 • Jobbnorge-ID
  135558
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger