Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiater i International Management

Ved Handelshøyskolen, Universitetet i Agder, er det ledig opp til 7 stk. 100 % stillinger som doktorgradsstipendiat i International Management, tilknyttet, Institutt for strategi og ledelse, for en periode på tre år, eventuelt fire år med 25 % arbeidsplikt ved fakultetet.  Prosjekter hvor et opphold på mer enn et år ved et utenlandsk samarbeidsinstitusjon/cotutelle universitet inngår vil kunne bli gitt prioritet. For noen av stillingene kan flytende kunnskap i et skandinavisk språk være et krav. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

 

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er et av de største universitetsbaserte handelshøyskolene i Norge med nesten 2000 studenter og ca. 70 faglige ansatte. Handelshøyskolen tilbyr et aktivt forskningsmiljø med tett samarbeid mellom professorer og PhD-studenter.

 

Beskrivelse av programmet

Alle stillingene er alle innenfor forskningsområdet International Management som er hovedspesialiseringen på Handelshøyskolens PhD-program. For ytterligere å styrke posisjon innen International Management, ønsker Handelshøyskolen å starte opp en ny gruppe med stipendiater i januar 2018. Kandidatenes forskningsinteresse bør primært være knyttet til kompetanse og forskningsfokus til professorer ved Institutt for strategi og ledelse, men utelukker ikke professorer ved øvrige institutter ved Handelshøyskolen. I søknaden må det fremmes et forslag på hvilken veileder ved fakultetet som passer til foreslått forskningsprosjekt, samt en begrunnelse for valget. Nærmere informasjon om de ansattes forskningsfokus, tilgjengelige PhD-veiledere (inkludert forslag til PhD-oppgaver), samt informasjon om PhD-programmet finner du på Handelshøyskolens nettside: http://www.uia.no/en/about-uia/faculties/school-of-business-and-law

 

Aktuelle kandidater må være kvalifiserte for opptak på Handelshøyskolens PhD-program, og må ha mastergrad (300 ECTS inkludert mastergrad) i økonomi, markedsføring, finans, internasjonal business, ledelse eller lignende studieretninger.

 

Kvalifikasjoner og vilkår

Stillingene stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, samt eventuelle tidligere forsknings- og utviklingsarbeider. God kjennskap til anvendt forskningsmetodikk er forventet, samt at det stilles krav til flytende engelskkunnskaper. Relevant praksis og undervisningserfaring, personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt. Det stilles krav til kandidatene om å delta aktivt i PhD-programmet og i forskningsmiljøet ved Handelshøyskolen forøvrig. Universitetet på sin side er forpliktet til å sikre god veiledning for de utvalgte kandidatene.

 

Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-4. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060131-0102.html

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og muligens også til prøveforelesning. Referansesjekk vil bli gjennomført etter avtale med kandidaten.

 

Konkuransedyktige betingelser

Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kr. 435.500 pr. år. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen.

 

 

Søknad

Søkere skal sende en fullstendig CV bestående av vitnemål med karakterer, akademiske referanser, prosjektbeskrivelse på maksimum 4 sider, samt et søknadsbrev. Prosjektbeskrivelsen bør inneholde mulige forskningsspørsmål/ hypoteser, et teoretisk rammeverk, potensielle datakilder og en fremdriftsplan. Et viktig utvelgelseskriterium vil være kvaliteten på prosjektbeskrivelsen og hvor vidt den passer med tilgjengelige veilederes forskningsinteresse. Fullførte tester som GMAT/ GRE/ TOEFL vil styrke søknaden.

 

Fullstendig søknad og CV sendes inn elektronisk ved å benytte linken "søk stillingen". Følgende tilleggsdokumentasjon må lastes opp som vedlegg på webløsningen:

 • Søknadsbrev med forslag til veileder, tilgjengelighet for utenlandsopphold ved et av våre samarbeidsinstitusjoner for en gitt periode, undervisnings og annen akademisk erfaring og kunnskap til et skandinavisk språk
 • Sertifiserte kopier av diplomer, vitnemål og akademisk referanseliste
 • Oppsummering av masteroppgaven (ca. 1-2 sider)
 • Dersom tilgjengelig, kopier av opptil tre vitenskapelige publikasjoner i internasjonale anerkjente journaler
 • Prosjektbeskrivelse, inneholdende en tentativ framdriftsrapport for prosjektet.
 • Annen vesentlig dokumentasjon som f. eks resultater fra GMAT-/GRE-/TOEFL-tester etc.

*Originaldokumenter av sertifikater/ diplomer/ karakterutskrifter eller attesterte kopier av originaldokumenter med stempel, dato og lesbar signatur fra et offentlig kontor (f. eks universitet, høyskole eller politi) må kunne fremlegges ved forespørsel. Aktuelle søkere kan bli bedt om å sende inn masteroppgaven i tillegg til øvrig dokumentasjon.

 

Søkere er selv ansvarlige for å få sendt inn all nødvendig dokumentasjon innen tidsfristen. All dokumentasjon må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være dokumenterte/ bekreftede. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker uten komplett dokumentasjon.


Søknadsfrist: 15. mai 2017

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Roy Mersland, e-post roy.mersland@uia.no

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

 

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den engelske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  135557
 • Intern-ID
  Ref. 58/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger