Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, IKT- utvikling og drift, formidlings- og kommunikasjonstjenester, samt fellesadministrative tjenester for departementene. Våre felles verdier fokuserer på; resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca 750 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.


Informasjons- og kommunikasjonsteknologiavdelingen er organisert i en verdikjede (Plan-Build-Run) med ca. 135 ansatte fordelt på fire seksjoner: Tjenestestyring og kundekoordinering, Prosjekt og systemutvikling, Tjenesteproduksjon og Brukerservice. IKT-avdelingen har ansvaret for IKT-løsningene i de fleste departementene og leverer flere sentrale IKT-tjenester til øvrige departement og enkelte tilknyttede virksomheter.

Rådgiver – IT driftsmedarbeider

Rådgiver – IT driftsmedarbeider 

  

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) søker nå en dyktig IT driftsmedarbeider til fast stilling i DSS-IKT-DRI.

 

DSS-IKT-DRI ligger i seksjon Tjenesteproduksjon og er en operative enhet, ansvarlig for drift av all infrastruktur og tjenester mot 11 departement og DSS. Som medarbeider i DSS-IKT-DRI har man en variert arbeidsdag, med store utviklingsmuligheter. Det er et stort fokus på vedlikehold og videreutvikling av den enkeltes kompetanse, og det forventes at medarbeideren aktivt søker læring internt og eksternt samt deltar på relevante kurs som tilbys.

 

Vi er ute etter deg som er god på drift av Microsoft sin plattform og som har god nettverksforståelse. En sentral oppgave for stillingen er å drifte brannmur. Det forventes også at medarbeiderne i DSS-IKT-DRI bidrar til å videreutvikle vårt arbeid, rutiner, våre verktøy og metoder samt jobber i tråd med ITIL sitt rammeverk.

Det å arbeide i DSS-IKT-DRI er faglig sett svært interessant, og vi kan tilby et stort IKT miljø med høy kompetanse, ryddige arbeidsforhold og store utviklingsmuligheter.

 

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Relevant høyskole- eller universitetsutdanning minimum på bachelornivå. Relevant erfaring kan erstatte kravet til formell utdanning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er viktig, da en viktig del av oppgavene er å betjene 1.linje telefon-support samt utarbeidelse av teknisk dokumentasjon
 • Erfaring og kompetanse innenfor IT drift av Microsoft-plattform (Server-OS, klient-OS, Exchange, Sharepoint o.l.), nettverk og brannmur

 

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • God på brukerdialog
 • Kjennskap til ITIL-rammeverk
 • Solid erfaring med brannmur og sikkerhetsprodukter
 • Høy kompetanse innenfor Microsoft-plattform
 • God nettverksforståelse, switch/routing/wlan
 • God forståelse for lastbalansering av nettverk
 • God kunnskap om Sharepoint drift og feilsøking
 • Erfaring med bruk av Linux
 • Hendelseshåndtering og endringsstyring

 

Personlige egenskaper:

 • Du er analytisk anlagt, løsningsorientert, kreativ og selvgående
 • Du må ha interesse for fagfeltet, og tar selv initiativ for å holde deg faglig oppdatert
 • Du må være svært nøyaktig og grundig i alt arbeid, og må kunne arbeide både selvstendig og i team
 • Vedkommende må til tider takle høyt arbeidspress
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

 

Andre opplysninger: 

 • Tilsetting skjer under forutsetning at søker blir sikkerhetsklarert på nivå KONFIDENSIELT og autorisert
 • Referanser med kontaktinformasjon bes oppgis i søknaden
 • Vi ber om at attester og vitnemål legges ved søknaden
 • Stillingen inngår i DSS-turnus-ordning

 

Lønn:  Stillingen lønnes som 1434 rådgiver, i lønnstrinn fra 60 til 66 som for tiden er kr 512 700,-  - 577 400,- pr år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner.

 

Som ansatt i DSS har du:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
 • Subsidierte priser i kantinene i regjeringskvartalet
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum

 

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.dss.dep.no

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I DSS er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. DSS bruker virkemiddelet moderat kvotering.

 

Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

 

Nærmere opplysninger ved: Fung.kontorsjef Ronny Skjellum, mobil: 22240617. 

 

 
Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27.03.2017
 • Arbeidsgiver
  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Oslo sentrum
 • Jobbnorge-ID
  135537
 • Intern-ID
  DSS 2017- 6
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger