Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Stipendiater innen matematikkdidaktikk

Ved Universitetet i Agder er det ledig fire stillinger som doktorgradsstipendiater i matematikkdidaktikk for en periode på 3 år, for egnede kandidater er det mulig å utvide perioden til 4 år med 25% undervisningsplikt. Startdato 01.08.2017.

 

Stillingene er knyttet til Institutt for matematiske fag. Instituttet tilbyr bachelor- og mastergrad i matematikk, og master- og doktorgrad i matematikkdidaktikk. Instituttet bidrar også til universitetets lærerutdanning. Instituttet har en stor og aktiv forskergruppe innen matematikkdidaktikk, med ca. 20 stipendiater i matematikkdidaktikk.  Forskergruppen forsker på mange ulike områder men fokuserer spesielt på utviklingsforskning i matematikkdidaktikk, multimodal kommunikasjon, og undervisning og læring i formelle og uformelle, on-line settinger fra barnehage til universitetsnivå.

 

Instituttet leder et nasjonalt senter for fremragende utdanning; MatRIC, The Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching. Senteret har som mål å støtte og berike undervisning og læring av matematikk i høyere utdanning, spesielt innenfor «brukerprogrammer» som for eksempel ingeniørfag, naturvitenskap, økonomi og lærerutdanning.

 

Stillingene som doktorgradsstipendiat gir muligheter for forskning i MatRIC eller innen læring og undervisning av matematikk i barnehage eller skole. Arbeidsted er enten Campus Kristiansand eller campus Grimstad. Bedre matematikkunnskaper er en nasjonal satsning på alle nivåer og det forventes at forskningen i de utlyste stipendiatstillingen vil være et viktig bidrag til denne satsningen.

 

Det søkes etter prosjekter som vil forske på bedre matematikkundervisning knyttet til et av følgende områder:

 1.  Matheus Prosjekt; dette er et samarbeidsprosjekt mellom UiA, lokale skoler og industri
 2. Undervisning og læring av matematikk i et MOOC inspirert miljø
 3. Matematikkdidaktisk forskning i barnehage og begynneropplæring i skolen
 4. Læring hos elever i alderen 12-15 år ved bruk av inquiry baserte digitale simuleringer for modellering av sosiale fenomener. Mer informasjon her.
 5. Matematikk i høyere utdanning - prosjekter som ligger innenfor områdene til MatRIC’s interesser (matematikk videoer, visualisering og simulering, digital vurdering, matematisk modellering, matematikk i lærerutdanningen, ingeniørutdanningen eller økonomiutdanning) er spesielt velkommen. Andre områder av forskning på matematikk på universitetsnivå vil også bli vurdert

Universitetet i Agder har utmerket bibliotekstøtte, en utbygd samling av forskningslitteratur i matematikkdidaktikk (på engelsk og skandinaviske språk) og on-line tilgang til alle ledende tidsskrifter i feltet. Matematikkdidaktikkmiljøet på UiA er et av de største miljøene på feltet i Norden. Matematikkdidaktikk har vært et prioritert forskningsområde på UiA over mange år og det er bygd opp en stor internasjonal forskningsgruppe.


Kvalifikasjoner og vilkår

 

Søkere må levere godkjent prosjektbeskrivelse innen 3 måneder etter ansettelsen. Mer informasjon om programmene og en komplett liste over opptaksbetingelsene til ph.d-programmet  i matematikkdidaktikk kan du finne her.

 

Kandidaten må ha mastergrad innen matematikk eller matematikkdidaktikk eller innen annet fagfelt med lignende matematikkinnhold. Undervisningskvalifikasjoner er også viktig. For søknader til prosjekt nummer 5 i ovenstående liste kreves det meget gode matematikkvalifikasjoner.

 

Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig. Kjennskap til norsk eller annet skandinavisk språk kreves for prosjektene 1, 2 og 3 i ovenstående liste, og vil være en fordel for prosjekter som er relatert til områdene nevnt i punktene 4 g 5.

 

På Universitetet I Agder kan ph.d avhandlinger skrives på norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk.

 

Søkere fra enkelte land må dokumentere sine engelskkvalifikasjoner ved å ta en av følgende tester med gitte resultater eller bedre:

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language med minimumsresultat 550 på Paper-based Test (PBT), eller 80 på Internet-based Test
 • IELTS – International English Language Testing System med resultat 6.0

Listen over land som dette gjelder for, finnes her.

 

Merk at krav om engelsktest i henhold til den angitte listen gjelder søkere fra de fleste land. Andre engelsktester godtas ikke og eventuelle bekreftelser kan heller ikke erstatte engelsktest.

 

Personlig egnethet og samarbeidsevne vil også være viktige kriterier i utvelgelsen sammen med relevant praktisk erfaring. Stipendiater forventes å bidra aktivt til samarbeid innen forskningsmiljøer på universitetet. Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig, målrettet, strukturert, fokusert og nøyaktig. Søkere vil bli vurdert på bakgrunn av akademiske kvalifikasjoner, oppnådde resultater og tidligere forskningsaktiviteter, i tillegg til den innsendte prosjektbeskrivelsen.

 

Det kan være aktuelt med forskningsopphold på eksterne institusjoner eller hos nasjonale eller internasjonale samarbeidspartnere for en periode av kontraktstiden.

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Referansesjekk vil bli gjennomført etter avtale med kandidaten.

 

Avlønning

 

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017, kr. 435 500 brutto pr. år. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.


Søknaden

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen». Følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • Søknadsbrev som inneholder begrunnelse for å søke på stillingen, sammen med en beskrivelse av søkerens forskningsinteresse og faglige bakgrunn for det foreslåtte prosjekt
 • Vitnemål med karakterer og grader for all utdanning utover videregående skole, til og med bachelornivå; master med karakteroversikt, og en opplisting av kurs og fag som er inkludert i utdanningen.
 • Søkere med utenlandsk utdanning skal vedlegge en offisiell beskrivelse av karaktersystemet der utdanningen er avlagt. Søkere som må dokumentere engelsk kunnskaper må vedlegge TOEFL eller IELTS prøveresultater (disse kan også fremsendes etter søknadsfristens utløp). Det kan være aktuelt med en tilleggsprøve i engelsk i forbindelse med intervjuer.
 • Sammendrag eller link til søkerens vitenskapelige arbeider (hvis noen finnes)
 • Søkere skal utarbeide en kort (foreløpig) prosjektbeskrivelse som angir bakgrunn, begrunnelser, nylige arbeider og forskningsplan for det aktuelle prosjektet. Skissen skal ha et omfang på maksimum 5 sider inklusive litteraturliste, men den vil utgjøre et viktig moment i utvelgelsen av kandidatene.

Originaldokument av vitnemål og karakterutskrifter må legges fram sammen med kopiene ved ankomst til UiA. Aktuelle kandidater vil, normalt i intervju til stillingen, bli bedt om å sørge for at det utstedende universitet i forseglet konvolutt sender dokumenter direkte til UiA eller gir tilgang til verifisering av ektheten av elektroniske dokumenter via en sikker webside via det utstedende universitet (kontaktperson ved UiA vi bli oppgitt senere til aktuelle kandidater). Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

 

All dokumentasjon må foreligge på originalspråket og på engelsk, norsk, svensk eller dansk (hvis originalspråket er et annet). Søknaden må inneholde en oversettelse av vitnemål fortrinnsvis fra utstedende universitet.  Tilleggsdokumentasjon må være på engelsk, norsk, svensk eller dansk.

 

Søknadsfrist: 31.03.17

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Simon Goodchild, tlf. (+47) 38 14 17 60, e-post simon.goodchild@uia.no eller instituttleder Elna Svege, tlf. (+47) 38 14 17 78, e-post elna.svege@uia.no .

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

 

Ved meningsforskjell mellom den engelske og den norske teksten skal den engelske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. mars 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  135447
 • Intern-ID
  Ref. 37/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger