NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Rådgiver - Enhet for anvendt klinisk forskning

Fakultet for medisin og helsevitenskap, Forskningsseksjonen

Ved Forskningsseksjonen, Enhet for anvendt klinisk forskning (AFK), ved Fakultet for medisin og helsevitenskap er det ledig en midlertidig 100 % stilling som rådgiver (1434). Dette er en ett-årig stilling med mulighet for fast tilsetting, og det er ønskelig med snarlig oppstart.

WebCRF er en internettbasert løsning for innsamling av forskningsdata i kliniske studier. Den er utviklet og driftes av AKF, NTNU og er finansiert av Helse Midt-Norge. Løsningen har separate moduler for randomisering av studiedeltagere, innsamling av studiedata og monitoring. Løsningen er spesielt egnet for multisenterstudier og har vært eller er i bruk i 30 forskjellige land i alle verdensdeler. For tiden er det om lag 130 aktive studier som benytter løsningen.

Fakultet for medisin og helsevitenskap i samarbeid med Helse Midt-Norge søker nå en motivert person som kan være med å gi forskningsstøtte til forskere som skal bruke WebCRF. Vi søker en person som kan delta i utarbeidelse av databaser som benyttes for datainnsamling i kliniske/medisinske studier samt gi råd og veiledning til brukerne.

Forskningsmedarbeideren tilsettes ved Forskningsseksjonen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Enhet for anvendt klinisk forskning (AKF) og rapporterer til leder av AKF.

Det er avgjørende at den som tilsettes er ryddig, systematisk og strukturert. Samtidig er gode samarbeidsegenskaper svært viktig. Vi søker en forskningsmedarbeider med stor arbeidskapasitet, evne til å jobbe selvstendig med både store og små oppgaver.

Vi søker en person med følgende bakgrunn og kompetanse:

 • Relevant utdanning på bachelornivå eller høyere et er krav. Vi foretrekker personer som har helsefaglig utdanning. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med klinisk forskning enten i form av forskningsstøtte eller egen involvering i studier er et krav
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er et krav
 • Stor nøyaktighet i arbeidet er et krav

I tillegg ønsker vi oss en person som:

 • Har noe kunnskap om datahåndtering og statistikk.
 • Har kjennskap til prosedyrer for klinisk forskning
 • Har praktisk erfaring med håndtering av pasienter og innsamling av forskningsdata
 • Har gode IT-kunnskaper, gjerne med formell kompetanse på dette feltet
 • Har entusiasme for medisinsk forskning
 • Har en servicevennlig innstilling

Det vil bli lagt vekt på motivasjon for stillingen og personlig egnethet i tilsettingen.

 

Vi kan tilby:

 • En dynamisk arbeidsplass med stor aktivitet innen studier og forskning
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Trening i arbeidstiden
 • Stilling i en IA-virksomhet

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Endringer i arbeidsområdet og involvering i andre oppgaver kan være aktuelt. Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. NTNU tilrettelegger arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Stilling som rådgiver (kode 1434) lønnes med minimum årslønn kr 402 300. Normal avlønning er kr 480 500 – 587 700. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søknad skrives og sendes elektronisk inn via denne siden (www.jobbnorge.no) innen søknadsfristen. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

Søknadsfrist: 29. mars 2017.

Nærmere opplysninger om stillingen kan en få ved å henvende seg til:
Professor, leder av Enhet for anvendt klinisk forskning, tlf. 72 57 11 09, e-post:
sven.carlsen@ntnu.no

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen kan en få ved å henvende seg til:
HR-konsulent Sissel Sollien, tlf. 48 05 11 91, e-post:
sissel.sollien@ntnu.no

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  29. mars 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  135436
 • Intern-ID
  2017/7627
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger