NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultetet for ingeniørvitenskap
Institutt for energi- og prosessteknikk

 

Seniorkonsulent - HR-medarbeider (IV-88/17)

Ved Institutt for energi- og prosessteknikk er det ledig en 100% fast stilling som seniorkonsulent med arbeidsoppgaver som HR-medarbeider.

 

Instituttet har omlag 78 fast ansatte, herav halvparten i vitenskapelige stillinger. I tillegg omfatter staben stipendiater, post.doc’er, forskere og prosjektansatte. Totalt er omlag 195 personer tilknyttet instituttet og over 30 nasjoner er representert. Instituttet omsetter for 176 mnok, hvorav 85 mnok kommer fra eksternfinansierte prosjekter.

 

Arbeidsstedet vil være i instituttadministrasjonen og stillingen rapporterer til instituttets kontorsjef. Stillingen krever en helhetstenkende HR-konsulent som trivs med HR-oppgaver fra A til Å, med hovedfokus på lederstøtte og oppfølging av ansatte. Oppgavene krever evne til å prioritere innenfor egne arbeidsoppgaver og at du trivs i en variert og hektisk hverdag. Du vil være en sentral ressurs og kontaktperson for instituttets ledelse og medarbeidere når det gjelder HR-relaterte spørsmål.

 

Stillingens hovedarbeidsområder
Stillingsinnholdet omfatter drifts- og saksbehandlingsoppgaver knyttet til de ansattes tilsettingsforhold, så som:

 • lederstøtte innenfor HR-prosesser

 • ansvarlig saksbehandler for tilsetting innenfor alle stillingskategorier

 • rådgiving til ansatte innenfor personaladministrative saker

 • forvaltning av lov- og avtaleverk knyttet til ansettelsesforhold i staten

 • ivareta arbeidsgivers forpliktelser knyttet til internasjonale medarbeidere

 • bidra i kontinuerlig utvikling av HR-prosesser og –rutiner

 • lederstøtte i forbindelse med kompetanseutvikling

Andre oppgaver innenfor HR-feltet og back-up-oppgaver for instituttets ulike administrative områder vil kunne tillegges stillingen, avhengig av den tilsattes kompetanse og interesser.

 

Krav til bakgrunn og kompetanse:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå er et krav.

 • Svært god framstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig, er et krav. Arbeidsspråket vil for en stor del være engelsk.

 • Erfaring fra arbeid innenfor stillingens ansvarsområde er nødvendig og vil bli vektlagt i vurderingen av søkerne.

 • Gode IT-kunnskaper 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra offentlig administrasjon/universitetssektoren er ønskelig.

 • Kjennskap til forvaltning av lov- og avtaleverk knyttet til internasjonale medarbeidere er ønskelig.

Vi vektlegger følgende:

 • Motivasjon, interesse og personlig egnethet

 • Evne til å ta initiativ, være proaktiv og jobbe selvstendig

 • Evne til å være strukturert, nøyaktig og systematisk i arbeidet

 • Evne til å jobbe med mange prosjekter samtidig

 • Gode samarbeidsevner, både internt og overfor våre eksterne samarbeidspartnere

 • Forståelse for servicerollen og støttefunksjonen for den faglige virksomheten

Lønn og vilkår

Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode 1363 seniorkonsulent, brutto fra kr. 432 300 pr. år.  Normalavlønninger brutto kr 432 300 542 500 pr.år. Herfra trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

 

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende oppgaver i et internasjonalt, utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø

 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

 • Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må regne med eventuelle endringer i arbeidsområdet underveis. 


NTNU har personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningssammensetningen generelt.


Nærmere
opplysninger om stillingen fås hos kontorsjef Tove Rødder, epost tove.rodder@ntnu.no, tlf 73 59 39 45.


Søknad, attester og vitnemål sendes elektronisk via jobbnorge.no, merket med ref.nr. IV-88/17. Godkjente kopier av attester og vitnemål vil kreves av kandidatene som inviteres til intervju.

 

Søknadsfrist: 25. mars 2017

 

Denne stillingen lyses ut kun for faste og midlertidige ansatte ved NTNU. Dersom intern søker ikke blir tilsatt på grunn av manglende søkere, kvalifikasjoner e.l., vil stillingen senere kunne kunngjøres eksternt.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerliste.

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Intern utlysning
 • Søknadsfrist
  25.03.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Energi- og prosessteknikk
 • Jobbnorge-ID
  135429
 • Intern-ID
  IV-88/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no

Se mer

Finn andre stillinger