Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Avdeling for fagstøtte har ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen forskning, utdanning og kommunikasjon. Avdelingen har 7 seksjoner; Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering, Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning, Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon, Seksjon for opptak og tilrettelegging, Seksjon for samfunnskontakt og arrangementer, Seksjon for studieadministrative datasystemer og Sentralbord for UiO.

Seniorrådgiver - nettredaktør uio.no

Universitetet i Oslo søker dyktig og allsidig nettredaktør som ønsker å videreutvikle et av landets største nettsteder. UiO skal være et ledende europeisk universitet, og uio.no skal ha en standard som bygger opp under vårt faglige ambisjonsnivå for forskning, utdanning og formidling.

 

Nettstedet skal fremstå helhetlig i design og struktur, med innhold og tjenester som er tilpasset primærvirksomheten ved de ulike enhetene.

 

Vi søker deg som er faglig sterk, målrettet, løsningsorientert og trives i et bredt samarbeid med ulike miljøer. Du ønsker å videreutvikle et veldrevet nettsted, som har meget gode resultater på gjennomføringsundersøkelser. Du kan gi råd til ledelse på ulike nivåer om hvordan nettsidene best mulig kan understøtte UiOs kommunikasjonsmål, tilpasset prioriterte brukerbehov.


Arbeidsoppgaver

Nettredaktøren er tilsatt i Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon, og har det overordnede operative ansvaret for UiOs nettsider. Nettredaktøren skal sørge for at hele nettstedet blir forvaltet i tråd med de mål, planer og retningslinjer som gjelder.

 

Stillingen har fagansvar for et team på 8 nettmedarbeidere som forvalter rammeverket for uio.no, videreutvikler de sentrale nettsidene, og gir nettfaglig støtte til organisasjonen.

 

Nettredaktøren leder UiOs nettredaksjon, med representanter fra alle hovedenheter ved UiO. Nettredaksjonen ivaretar dialog med enhetene om vedlikehold og utvikling av nettstedet.

 

Nettredaktøren har blant annet ansvar for å: 

 • Kartlegge behov og utarbeide planer for nettstedet i tråd med vedtatte mål
 • Utarbeide og vedlikeholde retningslinjer for nettarbeidet
 • Sørge for at rollene i nettarbeidet er tydelig beskrevet, og tilby relevant opplæring
 • Legge til rette for helhetlig, brukerrettet innhold på tvers av uio.no
 • Sørge for jevnlige brukertester, analyser og evalueringer
 • Gi råd til innholdseiere om innholdsproduksjon, informasjonsarkitektur og skriving for nett. Utarbeide nettsider
 • Lede utviklingsprosjekter
 • Utarbeide bestillinger for leveranser til nettstedet og følge opp leverandører. UiO benytter publiseringsverktøyet Vortex, som leveres av Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT)

Kvalifikasjoner 

Det kreves høyere utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende masternivå, fortrinnsvis innen kommunikasjonsfaglige områder. Annen relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet. Det er ønskelig med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.

 

Det kreves:

 • Erfaring med redaksjonell drift og utvikling av nettsteder rettet mot flere målgrupper
 • Erfaring med rådgivning og opplæring
 • Gode resultater fra prosjektarbeid
 • Kunnskap om informasjonsarkitektur, interaksjonsdesign og skriving for nett
 • Kunnskap om brukerorientert innhold og tilgjengelighet
 • Erfaring fra målinger, analyse og statistikk
 • Gode språkkunnskaper: bokmål, nynorsk og engelsk

Det vil være en fordel med erfaring fra strategi og planarbeid, og samarbeid på tvers av digitale kanaler.


Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og kreativ
 • Strukturert og målrettet
 • Evne til å planlegge, delegere og foreta prioriteringer
 • Serviceinnstilt, med gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper

 Vi tilbyr

 • Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø
 • Arbeidsoppgaver med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lønn som seniorrådgiver (stillingskode 1364) kr 594 400 - 671 600, avhengig av kompetanse
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger, bl.a trening i arbeidstiden

Til informasjon skal følgende vedlegg følge søknaden:

 • søknadsbrev
 • CV

Kontaktperson: Seksjonssjef Kristin Fossum Stene,
k.f.stene@admin.uio.no, tlf. 924 33 392

 

 

 

 

 

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. april 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Blindern
 • Jobbnorge-ID
  135403
 • Intern-ID
  2017/3369
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger