Arbeid er viktig. Visjonen er et anstendig arbeidsliv tilgjengelig for alle som kan arbeide. Arbeids- og sosialdepartementet forvalter rundt en tredjedel av statsbudsjettet og et omfattende regelverk som har avgjørende betydning for arbeid og velferd. Departementet har ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken, inntektspolitiske spørsmål, arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet, pensjonspolitikken og velferdspolitikken. Departementet har vel 200 ansatte fordelt på seks avdelinger og departementsrådens stab, som inkluderer presse- og kommunikasjonsseksjonen. 

Budsjett- og økonomiavdelingen har ansvaret for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp departementets arbeid med statsbudsjettet, økonomistyringen i departementet og styringen av underliggende virksomheter (etatsstyringen). Avdelingen har også ansvaret for kommunikasjonen med Riksrevisjonen, anskaffelsesområdet og for intern planlegging i departementet.

Rådgiver/seniorrådgiver i budsjett- og økonomiavdelingen

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Arbeids- og sosialdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  135388
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger