NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

NTNU Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet er en fagenhet ved NTNU som driver forskning, formidling, samlingsvirksomhet og undervisning, samt ivaretar oppgaver for kulturminneforvaltningen i Midt-Norge. NTNU Vitenskapsmuseet har for tiden 123 ansatte, og av disse er 14 stillinger tilknyttet Utstillings- og publikumsseksjonen.

Utstillings- og publikumsseksjonen

Utstillings- og publikumsseksjonen har ansvaret for produksjon og vedlikehold av museets utstillinger, publikumsarrangementer, samt skoletjeneste og andre pedagogiske opplegg. Seksjonen driver også museumsbutikken.

Museumsverter

Vi ønsker å styrke vår stab med inntil 4 museumsverter. Vi har et større behov for verter under utstillingen Body Worlds Vital i tidsrommet 6. juni – 8. oktober 2017, i tillegg til ordinære tilkallingsvakter utover denne perioden. En stor andel av tilkallingsvaktene er på lørdag og søndag. Alle stillingene er deltidsstillinger, basert på arbeidsplaner og tilkallinger.

Sentrale arbeidsoppgaver omfatter betjening av publikumsmottaket i resepsjonen, servicerettet tilstedeværelse i utstillingene, daglig omsetning av billetter og vareartikler i museumsbutikken og oppsyn med de verdier museet har utstilt.

Vi søker etter deg som:

 • har en utdanning minimum på bachelornivå
 • har en interesse innen et av museets fagområder; kulturhistorie eller naturhistorie
 • er engasjert og utadvent
 • har serviceinnstilling og trives i menneskers selskap
 • har god muntlig fremstillingsevne, både i norsk og engelsk og gjerne flere språk
 • gjerne har erfaring fra tilsvarende arbeid eller guidetjeneste ved museum eller gallerier.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

Opplæring innen sikkerhet er obligatorisk og vil bli tilbud ved ansettelse.

Vertene er del av et arbeidsfellesskap med det overordnede mål å gjøre museumsbesøket til en god opplevelse. Arbeidet er organisert i turnus og den tilsatte må regne med å bli innkalt ved sykdom/ferie til ordinær dagvakt også på hverdagene.

Normal avlønning vil være kr. 178,10 – 203,30 pr. time avhengig av ansiennitet. Fra dette trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer av arbeids- og ansvarsområdet.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med universitetslektor Gunnar Holt, tlf. 73592143, eller HR-leder Christen Torvik, tlf. 402 40 543.

Søknaden skal sendes elektronisk via denne side (jobbnorge.no). Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og kopier av vitnemål og attester vil kreves fra de kandidatene som innkalles til intervju. Eventuelle henvendelser merkes med VM-17/8830.

Søknadsfrist er 02.04.2017.

Besøk oss på vår hjemmeside www.ntnu.no/vitenskapsmuseet

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. april 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  135331
 • Intern-ID
  17/8830
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Ekstrahjelp

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger