NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

IT-utvikler

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Vår hovedoppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, bygger vi broer mellom vitenskap og samfunn. Artsdatabanken er lokalisert i NINA-huset på Gløshaugen i Trondheim og er administrativt knyttet til NTNU. 

Vi har nå ledig en fast stilling som IT-utvikler (overingeniør – 100 %).

Artsdatabanken utvikler og drifter infrastruktur for innsamling, forvaltning og formidling av data om naturmangfold i Norge. Vi arbeider både med nyutvikling og vedlikehold av eksisterende løsninger.

Artsobservasjoner er et av Europas største Citizen Science system.. For tiden er det registrert 16 mill. artsfunn og det er mer enn 10 000 rapportører. Systemet er tilrettelagt for bruk av eksterne apper der observasjonene lagres i Artsobservasjoner. Rapporteringssystemet anvendes også av forvaltning og forskning.

Artsobservasjoner er en webapplikasjon som bygger på MS.NET 4, MVC 5, og ASP.NET Web API. I GUI-komponenter benyttes JavaScript med jQuery og Knockout. Datalagringen anvender NHibernate mot SQL Server 2008 R2. Systemet benytter ScaleOut StateServer for cache. NServiceBus benyttes for køing av tyngre oppgaver. Kartdata anvendes og oppdateres internt i SQL Server 2008 R2 Spatial. Web-klienten anvender WMS-tjenester fra Norge Digitalt ved hjelp av OpenLayers. Artsdatabanken har satt bort teknisk drift (IaaS) av serverparken til NTNU IT.

Artsdatabanken har behov for å styrke vår kapasitet innen drift og videreutvikling av Artsobservasjoner. Vi planlegger å modernisere grensesnittet, gjøre applikasjonen mobilvennlig og refaktorere og forbedre kodebasen.

Artsdatabankens viktigste brukere er forvaltning, organisasjoner og den naturinteresserte allmenhet på nasjonalt nivå. Arbeidsspråket er derfor norsk.

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være å

 • videreutvikle og vedlikeholde Artsobservasjoner
 • følge opp supportsaker og kommunisere med våre brukere
 • bidra til å prioritere krav og ønsker til systemet fra viktige brukergrupper 
 • sørge for at løsningen til enhver tid er teknologisk oppdatert og mest mulig brukervennlig

Vi søker etter deg som har

 • høyere IT-utdanning. Omfattende og relevant utviklingserfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • solid Javascript-kompetanse inkludert bruk av jQuery og Knockout
 • erfaring med ASP.NET og MVC 5 rammeverk
 • solide C# - kunnskaper
 • erfaring med SQL Server og NHibernate eller tilsvarende ORM-rammeverk
 • stor interesse for ny teknologi og webutvikling

Vi søker etter deg som har kompetanse både innen tjenerteknologi og klientsideutvikling. Kunnskap om datamodellering og kartteknologi er også nyttig. Det er en fordel med kompetanse på de tekniske plattformene som er nevnt ovenfor.

Vi søker etter deg som er motivert, selvstendig og handlekraftig. Du er opptatt av brukervennlige løsninger og kvalitet. Du jobber effektivt både alene og i team. Du har gode samarbeidsevner. Du kommuniserer godt, både muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk. Vi legger avgjørende vekt på personlige egenskaper.

Vi tilbyr

 • mulighet til å bruke ny teknologi, åpen kildekode og åpne data 
 • gode muligheter for faglig utvikling der du får spillerom for nyskaping
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer 
 • en interessant arbeidsplass som utvikler spennende løsninger for data- og kunnskapsformidling
 • nye lokaler på Gløshaugen med god kantine
 • fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som overingeniør, stillingskode 1087. Normal avlønning er kr 516 000-671 000 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tiltredelse snarest eller etter nærmere avtale. Den som får stillingen blir tilsatt ved NTNU med Trondheim som arbeidssted.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer av arbeids- og ansvarsområdet. De første 6 måneder er prøvetid.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

NTNU er en IA-bedrift.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med eller Richard Gjerde, tlf. 930 18 164, epost richard.gjerde@artsdatabanken.no eller Nils Valland, tlf 924 12 037, epost nils.valland@artsdatabanken.no.

Søknaden skal sendes elektronisk via denne side (jobbnorge.no). Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og kopier av vitnemål og attester vil kreves fra de kandidatene som innkalles til intervju. Eventuelle henvendelser merkes med VM-17/8829.

Søknadsfrist er 30.04.2017.

Besøk oss på vår hjemmeside www.artsdatabanken.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. april 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  135328
 • Intern-ID
  17/8829
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger