Vestfoldmuseene er et interkommunalt selskap etablert i 2009 bestående av museer og arkiv. Selskapet eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune. Vi er 68 ansatte fordelt på ulike avdelinger rundt i Vestfold. Vestfoldmuseene har eget styre, og selskapets øverste myndighet er representantskapet.

Selskapet har driftsansvar for følgende enheter: Haugar Vestfold Kunstmuseum, Midgard historisk senter, Slottsfjellsmuseet, Hvalfangstmuseet, Larvik Museum, Munchs hus, Berger museum, Aluminiummuseet, Jernverket Eidsfoss, Vestfoldarkivet og fellestjenesten Samlingsforvaltningen.

www.vestfoldmuseene.no

 

IKT-rådgiver

Denne stillingen er ikke aktiv.