NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

IT-systemutvikler

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Vår hovedoppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, bygger vi broer mellom vitenskap og samfunn. Artsdatabanken er lokalisert i NINA-huset på Gløshaugen i Trondheim og er administrativt knyttet til NTNU. 

Vi har nå ledig en fast stilling som IT-systemutvikler (overingeniør 100 %), og søker deg som har kompetanse og interesse innen systemintegrasjon.

Artsdatabanken utvikler og vedlikeholder infrastruktur med datavarehus for innsamling, forvaltning og formidling av data om naturmangfold. Dette inkluderer naturtypedata og artsdata. For tiden jobber vi med fornyelse av vår hjemmeside, ytelsesforbedringer og utvikling av flere nye løsninger for å håndtere biologiske data.

Vi benytter i stor grad NoSQL databaser i datavarehuset, åpen kildekode og lager åpent tilgjengelige APIer. Applikasjonene bygger i dag på MS.NET 4, MVC 5, og ASP.NET Web API. I GUI-komponenter benyttes JavaScript med jQuery, Knockout og Durandal. I datalagringen anvendes SQL Server og RavenDb. Som CMS bruker vi Drupal. Artsdatabanken har satt bort teknisk drift (IaaS) av serverparken til NTNU IT.

Artsdatabankens viktigste brukere er forvaltning og organisasjoner på nasjonalt nivå. Arbeidsspråket er derfor norsk.

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være å

 • videreutvikle våre løsninger for å imøtekomme brukernes behov, i samarbeid med kommunikasjonsteamet og prosjektledere
 • designe og integrere våre produksjonssystemer gjennom API-baserte løsninger
 • prosessere og tilrettelegge data for datavarehuset
 • fornye anvendt teknologi i vårt datavarehus for større ytelse og bedre funksjonalitet
 • bidra i prosessene med å innføre nye teknologier og integrasjon i Artsdatabankens IT-infrastruktur

Vi søker etter deg som har

 • høyere IT-utdanning. Omfattende og relevant utviklingserfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • erfaring som fullstack utvikler med de teknologier som er nevnt ovenfor eller tilsvarende teknologier
 • kompetanse og erfaring på arkitektur og systemintegrasjon
 • kompetanse og erfaring på NoSQL og relasjonsdatabaser
 • kompetanse og erfaring på .NET utvikling med C#, F# og ASP.NET
 • erfaring med moderne webteknologier (f.eks. React, Angular, Elm, Vue eller lignende)
 • erfaring med integrering mot CMS-systemer
 • stor interesse for ny teknologi og webutvikling

Du er sterkt motivert og handlekraftig. Du er opptatt av brukervennlige løsninger og kvalitet. Du jobber effektivt både alene og i team. Du har gode samarbeidsevner. Du kommuniserer godt, både muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk. Vi legger avgjørende vekt på personlige egenskaper.

Vi tilbyr

 • mulighet til å bruke ny teknologi, åpen kildekode og åpne data 
 • gode muligheter for faglig utvikling der du får spillerom for nyskaping
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer 
 • en interessant arbeidsplass som utvikler spennende løsninger for data- og kunnskapsformidling
 • nye lokaler på Gløshaugen med god kantine
 • fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som overingeniør, stillingskode 1087. Normal avlønning er kr 516 000-671 000 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tiltredelse snarest eller etter nærmere avtale. Den som får stillingen blir tilsatt ved NTNU med Trondheim som arbeidssted.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer av arbeids- og ansvarsområdet. De første 6 måneder er prøvetid.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

NTNU er en IA-bedrift.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vil du vite mer om stillingen ta kontakt med Helge Sandmark, tlf. 906 94 852, epost helge.sandmark@artsdatabanken.no eller Nils Valland, tlf 924 12 037, epost nils.valland@artsdatabanken.no.

Søknaden skal sendes elektronisk via denne side (jobbnorge.no). Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og kopier av vitnemål og attester vil kreves fra de kandidatene som innkalles til intervju. Eventuelle henvendelser merkes med VM-17/8828.

Søknadsfrist er 26.03.2017.

Besøk oss på vår hjemmeside www.artsdatabanken.no.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. mars 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  135326
 • Intern-ID
  17/8828
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger