NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Postdoktor ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Treårig midlertidig stilling som postdoktor ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Ved institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU er det ledig en 3-årig stilling som postdoktor innenfor fagområdet religionsvitenskap.


Om instituttet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap har for tiden 21,2 fast vitenskapelig ansatte, 6,2 av disse på seksjon for religionsvitenskap.

Instituttet tilbyr undervisning og veiledning innen filosofi og religionsvitenskap på bachelor- master- og doktorgradsnivå, og har i tillegg ansvar for Examen philosophicum og et utvalg andre fellesemner ved NTNU.
Instituttets ansatte driver utstrakt forskning og formidling, både individuelt og i fellesskap. Fagmiljøet har flere aktive prosjekter og forskergrupper, og et høyt publiseringsnivå.


Kvalifikasjoner
Søkere må ha fullført doktorgrad og forskningskompetanse innenfor Midtøstens religioner. Utlysningen er ikke tilknyttet et fellesprosjekt. Søkere må fremvise en klar forskningsplan (maksimum 5-6 sider) for egne, pågående og planlagte prosjekt.
Det ligger undervisning til stillingen. Belastningen er beregnet til 1/3 av stillingen. Undervisningsmengden vil variere i løpet av perioden.
Søkere bør kunne undervise bredt innen religionshistorie.  De må kunne undervise grunnivå i både jødedom og islam og undervise noe innen metode og teori på alle nivå. Deler av undervisningsplikten vil bli tatt ut i arbeid med å utvikle undervisning og læringsstøtte på digitale plattformer.
Ved vurderingen vil det bli lagt vekt på forskningskvalitet og forskningsplan. Formell pedagogisk kompetanse, undervisningserfaring og utviklingsarbeid på digitale plattformer kan tas i betraktning.


Søknad
Søknaden med vedlegg merkes med HF17 – 014 og sendes elektronisk via denne side (Jobbnorge).
Søknaden skal bestå av:
• søknadsbrev som inneholder: søkerens motivasjon for å søke stillingen, en oppsummering av relevant erfaring og utdanning, og kvalifikasjoner for denne stillingen
• CV, eventuelle attester og dokumentasjon på alle akademiske grader
• Referansepersoner
• Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU (Skjema kan lastes ned her: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner)


Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju. Søkere kan bli bedt om å ettersende publikasjoner.
Merk: Søknader sendt per epost eller etter fristen vil ikke blir vurdert.

Lønns- og arbeidsvilkår
Stillingen lønnes etter Hovedtariffavtalen i staten, Lønnstrinn 57, som tilsvarer 488.900 brutto pr år. Tilsetting vil skje etter gjeldende regler og retningslinjer for tilsetting som postdoktor ved universiteter og høyskoler. Det vil bli inngått avtale om tilsettingstid.
Arbeidssted er Institutt for filosofi og religionsvitenskap. Ønsket oppstart i løpet av høstsemesteret 2017.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Staten oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke.

Kontakt
Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til: instituttleder Bjørn Myskja (bjorn.myskja@ntnu.no) eller professor Asbjørn Dyrendal (asbjorn.dyrendal@ntnu.no).
Spørsmål om tilsettingssaken kan sendes til saksbehandler Hege Tverå Nilsson ( hege.tvera.nilsson@ntnu.no).

Søknadsfrist 29.03.2017.
 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  29. mars 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  NTNU Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  135324
 • Intern-ID
  HF17-014
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger