NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Seniorrådgiver - Artsdata

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Vår hovedoppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, bygger vi broer mellom vitenskap og samfunn. Artsdatabanken er lokalisert i NINA-huset på Gløshaugen i Trondheim og er administrativt knyttet til NTNU. 

Vi har nå ledig en fast stilling (100 %) som seniorrådgiver.

Artsdatabanken utvikler og drifter en kart-tjeneste som samler og presenterer stedfestet artsinformasjon (Artskart). Vi utvikler også en tjeneste for stedfestet naturtypedata (NiN-kart). Våre infrastrukturer og tjenester skal nå videreutvikles til en helhetlig løsning for naturmangfold-data, kalt «økologisk grunnkart». Økologisk grunnkart vil sammenstille informasjon fra mange ulike kilder og gi samfunnet et bedre kunnskapsgrunnlag.

Du vil samordne og lede Artsdatabankens arbeid med stedfestede artsdata. Du vil jobbe tett sammen med kollegaer i Artsdatabanken innenfor biologi, IT og kommunikasjon. I tillegg vil du samarbeide med eksterne fagmiljøer, særlig ulike dataeiere som bidrar til Artskart og GBIF-Norge.

Artsdatabankens viktigste brukere er forvaltning og organisasjoner på nasjonalt nivå. Arbeidsspråket er derfor norsk.

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være å

 • lede arbeidet med Artskart og artsdata i økologisk grunnkart 
 • bidra til utvikling av nye karttjenester gjennom satsingen på økologisk grunnkart
 • følge opp samarbeidet med GBIF-Norge og ha dialog med dataeiere og brukere 
 • bidra til mobilisering av artsdata
 • lede arbeidet med veileder for å kartlegge arter
 • følge opp framdrift og leveranser fra eksterne samarbeidspartnere og oppdragstakere
 • lede arbeidet med standardisering av artsdata

Vi søker etter deg som har

 • høyere relevant utdanning i biologi/naturvitenskap, minimum på masternivå
 • god kunnskap om, og erfaring fra arbeid med arter og økologi
 • solid erfaring med artskartlegging og geografiske informasjonssystemer 
 • god erfaring fra prosjektledelse
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne, på norsk og engelsk
 • gode samarbeidsevner

Du er resultatorientert, sterkt motivert og løser oppgaver effektivt. Du har evne til å etablere gode samarbeidsrelasjoner med involverte fagmiljøer og brukere. Du jobber godt både alene og i team. Vi legger avgjørende vekt på personlige egenskaper.

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer 
 • en interessant arbeidsplass som utvikler spennende løsninger for kunnskapsformidling
 • nye lokaler på Gløshaugen med god kantine
 • fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som seniorrådgiver, stillingskode 1364. Normal avlønning er kr 546 000 – 621 000 avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Tiltredelse snarest. Den som får stillingen blir tilsatt ved NTNU med Trondheim som arbeidssted.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer av arbeids- og ansvarsområdet. De første seks måneder er prøvetid.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

NTNU er en IA-bedrift.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vil du vite mer om stillingen, ta kontakt med seniorrådgiver Snorre Henriksen, tlf. 909 90 097, e-post: snorre.henriksen@artsdatabanken.no .

Søknaden skal sendes elektronisk via denne side (jobbnorge.no). Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og kopier av vitnemål og attester vil kreves fra de kandidatene som innkalles til intervju. Eventuelle henvendelser merkes med VM-17/8826.

Søknadsfrist er 26.03.2017.

Besøk oss på vår hjemmeside www.artsdatabanken.no.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. mars 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  135318
 • Intern-ID
  17/8826
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger