NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Rådgiver - Artsprosjektet

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Vår hovedoppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, bygger vi broer mellom vitenskap og samfunn. Artsdatabanken er lokalisert i NINA-huset på Gløshaugen i Trondheim og er administrativt knyttet til NTNU. 

Vi har nå ledig en fast stilling (100 %) som rådgiver.

Artsprosjektet er etablert av Klima- og miljødepartementet for å bedre kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av norsk natur. Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være administrative og knyttet til den praktiske gjennomføringen av Artsprosjektet. Du vil også delta i arbeidsoppgaver knyttet til formidling. Et bredt spekter av naturvitenskapelige fagmiljøer er engasjert i Artsprosjektet, og du vil samarbeide tett med disse. Du vil jobbe sammen med koordinator for Artsprosjektet som leder arbeidet.

Artsdatabankens viktigste brukere er forvaltning og organisasjoner på nasjonalt nivå. Arbeidsspråket er derfor norsk.


Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være å

 • behandle søknader 
 • følge opp framdrift og leveranser av data fra igangsatte aktiviteter
 • legge inn data i Artsdatabankens publiseringsløsning 
 • bidra til populærvitenskapelig formidling av kunnskap fra Artsprosjektet 
 • presentere Artsprosjektet på relevante møtearenaer
 • organisere møter og konferanser
 • delta i Artsprosjektets planarbeid

Vi søker etter deg som har

 • høyere relevant utdanning i biologi, minimum på masternivå
 • god innsikt i og interesse for biosystematikk
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne, på norsk og engelsk
 • gode samarbeidsevner 
 • erfaring fra prosjektarbeid

Du er sterkt motivert til å bidra til en effektiv og god gjennomføring av Artsprosjektet. Du er strukturert, løsnings- og kvalitetsorientert. Du har evne til å etablere gode samarbeidsrelasjoner med involverte fagmiljøer. Du jobber godt både alene og i team. Vi legger avgjørende vekt på personlige egenskaper.


Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer 
 • en interessant arbeidsplass som utvikler spennende løsninger for kunnskapsformidling
 • nye lokaler på Gløshaugen med god kantine
 • fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse


Stillingen lønnes som rådgiver, stillingskode 1434. Normal avlønning er kr 490 000 – 550 000 avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Tiltredelse 1. september eller etter avtale. Den som får stillingen blir tilsatt ved NTNU med Trondheim som arbeidssted.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer av arbeids- og ansvarsområdet. De første seks måneder er prøvetid.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

NTNU er en IA-bedrift.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vil du vite mer om stillingen, ta kontakt med seniorrådgiver Ingrid Salvesen, tlf. 48 29 04 32, e-post: ingrid.salvesen@artsdatabanken.no

Søknaden skal sendes elektronisk via denne side (jobbnorge.no). Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og kopier av vitnemål og attester vil kreves fra de kandidatene som innkalles til intervju. Eventuelle henvendelser merkes med VM-17/8825.

Søknadsfrist er 26.03.2017.

Besøk oss på vår hjemmeside www.artsdatabanken.no.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. mars 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  135317
 • Intern-ID
  17/8825
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger