Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har mer enn 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

 

Er du vår nye seniorrådgiver innen avfall?

Fast stilling

Vi søker etter en dyktig seniorrådgiver som vil bidra til å styrke arbeidet innenfor avfallsbehandling med vekt på biologisk avfallsbehandling. Gjennom ditt arbeid kan du bidra til at vi tar vare på ressursene i avfall og har en klima- og miljøvennlig avfallsbehandling.

Seksjon for avfall og grunnforurensning (MAG) er en av fem seksjoner i miljøgiftavdelingen. Seksjonen har ansvar for regelverk og virkemidler innen avfallsbehandling og grunnforurensning, og samarbeider tett med andre enheter i Miljødirektoratet. Vi har mye utadrettet kontakt med andre statlige etater, fylkesmenn, kommuner og næringsliv. Seksjonen har 14 engasjerte medarbeidere og har arbeidssted i nye og moderne lokaler på Helsfyr i Oslo.

 

På avfallsområdet jobber seksjonen med sluttbehandling og nyttiggjøring av avfall, sirkulær økonomi, forsøpling, renovasjonsgebyrer og avfallsstatistikk. Vi har også ansvar for biologisk behandling av avfall i form av kompostering, biogassproduksjon med videre.

 

Det må påregnes noe reisevirksomhet. Anslagsvis fem - ti reisedøgn per år.

 

Stillingens hovedansvarsområder

 • biologisk avfallsbehandling og annen behandling av avfall

 • klimarelevant arbeid på avfallsområdet

 • regelverksutvikling

 • myndighetsutøvelse

 • veiledning av fylkesmenn på avfallsområdet

 • andre oppgaver innen seksjonens arbeidsområder ved behov


Kvalifikasjoner

 • du har naturvitenskaplig utdanning på masternivå eller høyere. Lang arbeidserfaring innen avfallsbehandling kan kompensere for formell kompetanse på masternivå.

 • du har minst 5 års relevant arbeidserfaring, gjerne fra avfallsområdet

 • det er en fordel om du har kunnskap om eller arbeidserfaring fra offentlig forvaltning

 • du har gjerne erfaring fra ledelse av kompliserte saker

Egenskaper

 • du jobber strukturert og oppnår resultater - og er vant med å ta ansvar

 • du har stor arbeidskapasitet og har evne til å jobbe med flere saker samtidig

 • du har svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk - og gode ferdigheter i engelsk

 • du tenker helhetlig og har en systematisk og analytisk tilnærming til problemløsning

 • du har god rolleforståelse

 • du samarbeider og kommuniserer godt med ulike mennesker og fagmiljø


Vi tilbyr

 • fast stilling

 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde

 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden

 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

 • lønn som seniorrådgiver fra kr. 512 700 til kr. 671 600 etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Thomas Hartnik på telefon 926 94 021. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til avdelingskoordinator Anja Vardan Canales på telefon 928 22 747.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.


Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.

 

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jmf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. mars 2017
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Helsfyr
 • Jobbnorge-ID
  135260
 • Intern-ID
  13-2017 MAG
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger