FeFo (Finnmarkseiendommen - Finnmárkkuopmodat) forvalter 95 prosent av grunnen i Finnmark og er med det landets nest største grunneier.  Vi er 36 ansatte og har hovedkontor i Lakselv med avdelinger i Alta, Vadsø og Kirkenes.  FeFo ledes av et styre og er underlagt Finnmarksloven.  Se mer på hjemmesiden: www.fefo.no

Ledig stilling som utmarksforvalter i FeFo

En av våre ansatte slutter, og det blir en ledig stilling som utmarksforvalter ved hovedkontoret i Lakselv. Utmarksavdelingen har ansvaret for forvaltning av jakt, fiske, friluftsliv og vedutvisning på FeFo-grunn. Avdelingen har 6 ansatte med varierte ansvarsområder.

 Arbeidsoppgaver 

Utmarksforvalteren er underlagt leder for utmarksavdelingen, og oppgavene er primært knyttet til FeFos småviltforvaltning og videreutvikling av virksomheten. Stillingen innebærer varierte driftsoppgaver innen generell forvaltning av fiske, jakt og friluftsliv.

Eksempler på arbeidsoppgaver er:

 • Informasjonsarbeid og kundehenvendelser
 • Organisering, administrering og oppfølging av hønsefugltakseringer
 • Administrasjon og oppfølging av kortsalg og reguleringer innen småviltjakt
 • Gjennomføring av møter med brukere, kommuner og andre samarbeidspartnere
 • Saksbehandling
 • Driftsoppgaver innen fiske, elgjakt og vedutvisning
 • Deltakelse på befaringer og oppsyn
 • Utadrettet virksomhet gjennom å representere FeFo i ulike sammenhenger.

Oppgavene kan tilpasses ut fra søkers kompetanse. Utmarksavdelingen driver i stor grad utadrettet virksomhet og arbeidsoppgavene medfører en del reisevirksomhet i hele Finnmark. FeFo er en ung organisasjon, og endring i fordeling av oppgaver og ansvar kan komme.

Ønsket kompetanse

Du har:

 • gode faglige kvalifikasjoner
 • relevant høyere utdanning innenfor naturressursforvaltning eller biologi
 • kjennskap til og interesse for fiske, jakt og friluftsliv
 • gode samarbeidsevner og er resultatorientert med gjennomføringsevne
 • gode evner til å kommunisere både muntlig og skriftlig
 • søker må ha førerkort for bil

Vi ønsker en person med stor arbeidskapasitet som kan arbeide selvstendig, og samtidig er god til å samarbeide. Det forutsettes kjennskap til aktuelle dataverktøy. Kunnskap om Finnmark og samisk kultur tillegges vekt. Ferdigheter i samisk språk vil være en tilleggskvalifikasjon. Vi vektlegger også at den rette personen har en god serviceinnstilling og engasjement for arbeidet. 

Det er et mål å øke kvinneandelen i utmarksavdelingen. Kvinner oppfordres derfor til å søke stillingen.

 Vi tilbyr: 

 • spennende og interessante arbeidsoppgaver
 • et hyggelig og faglig godt arbeidsmiljø, med gode muligheter for utvikling
 • dedikerte kolleger
 • ansatte-goder
 • konkurransedyktige vilkår i en av Finnmarks mest spennende organisasjoner.

FeFo er en IA og AFP bedrift med god privat helseforsikring og innskuddsbasert pensjonsordning.  Finnmark har egen ordning for nedskriving av studielån og skattefradrag.

 FeFo er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Søknadsfristen er 28. mars 2017.

Søknad med utfyllende CV sendes via: jobbnorge.no (se lenke øverst til høyre)

Kontaktperson

Leder utmarksavdelingen, Einar J. Asbjørnsen, mob.tlf 482 04 187

Les mer om FeFo på www.fefo.no og følg oss på  sosiale medier:

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. mars 2017
 • Arbeidsgiver
  Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat
 • Nettside
 • Kommune
  Porsanger
 • Arbeidssted
  Lakselv
 • Jobbnorge-ID
  135244
 • Intern-ID
  Utmarksforvalter, småvilt
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger