Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 180 medarbeidere.

Oppvekst- og utdanningsavdelinga har som hovedoppgave å være bindeledd mellom Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og barnehage- og skolesektoren i fylket. Vi har også noen oppgaver for Justisdepartementet i forbindelse med innvandrere, asylsøkere og flyktninger. På barnehage- og utdanningsområdet skal avdelinga medvirke til at nasjonal politikk på områdene blir fulgt opp av barnehage- og skoleeiere, og vi skal bidra til å ivareta barn og unges rettigheter. Avdelinga har i dag 17 medarbeidere.

Rådgiver / seniorrådgiver (jurist) - stilling nr 5/17

Er du opptatt av barn og unges rettigheter i barnehage og opplæring?

Vi søker etter en dyktig jurist med interesse og engasjement for barn og unges rettigheter i barnehage og opplæring. Barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og introduksjonsloven, i tillegg til forvaltningsloven, står sentralt i arbeidet med klagebehandling og tilsyn. Andre viktige oppgaver er å gi informasjon og veiledning til kommuner og innbyggere, og bidra til kvalitetsutvikling i de ulike sektorene. Ansvarsområde og oppgaver for stillingen omfatter blant annet klagesaksbehandling, tilsyn og kontroll, veiledning og opplæring - herunder formidling gjennom foredrag og presentasjon. Endring i oppgaver må påregnes.

Du har:

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Kjennskap til og/eller interesse for lov- og regelverket på barnehage- og skoleområdet
 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God evne til muntlig kommunikasjon med barn, unge og voksne

Vi ønsker også at du har:

 • Erfaring fra offentlig forvaltning

Viktige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og interesse for å veilede
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt

Personlig egnethet vektlegges, og vi legger også vekt på hvordan den som tilsettes kan komplettere avdelinga.

Vårt arbeid krever stadig mer effektivisering. Vi trenger derfor ansatte som både har interesse for og gode kunnskaper om bruk av digitale verktøy.

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Vi tilbyr

 • Et godt tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger
 • Lønn som rådgiver i kode 1434 eller seniorrådgiver i kode 1364, fra kr 454 700 – kr 609 700,- pr. år avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner.
 • Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
 • Fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk
 • En raus arbeidsgiverpolitikk
 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Gode velferdsordninger

Info om Bodø:
Bodø kommune: http://www.bodo.kommune.no
Bodø i vinden   : http://www.bodo.no
Avisa Nordland: http://www.an.no

Bodø Nu:           http://bodonu.no

 

Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. 

I henhold til offentleglova vil det etter søknadsfristens utløp bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, må grunngi dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter anmodning om å bli unntatt offentlig søkerliste. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen, e-post fmnogiv@fylkesmannen.no eller telefon 75 53 16 31 / 913 45 259 eller underdirektør Gunn Skjerve, e-post fmnogus@fylkesmannen.no eller telefon 75 53 15 90.

 

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen".

Søknadsfrist: 17.04.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17.04.2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Nordland
 • Nettside
 • Kommune
  Bodø
 • Jobbnorge-ID
  135218
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger