Fra 1685 har Fylkesmannen vært et ledd i norsk offentlig forvaltning. Fylkesmennene - eller fylkesmannsembetene - er regionale statlige forvaltningsorgan som er underlagt departementene.

Fylkesmannen er et regionalt statlig forvaltningsorgan med helhetsansvar for den samlede statlige virksomheten i fylket. Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket, og skal arbeide for at Stortingets politikk blir fulgt opp. Fylkesmannen er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), men utfører oppgaver også for flere andre departement og direktorat.

Oppvekst og utdanningsavdelingen er en av Fylkesmannens 7 avdelinger. Avdelingen informerer og veileder innbyggere, skoleeiere og barnehagemyndighetene om de statlige føringene knyttet til barnehage og opplæring. Avdelingen fører tilsyn med kommuner, og fra høsten 2016 også med enkeltbarnehager. Avdelingen har 12 ansatte.

Rådgiver/seniorrådgiver

Ved oppvekst- og utdanningsavdelingen er det ledig 100 % fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver.

 

Kan du tenke deg å arbeide med utdanning fra en ny vinkel?

I forbindelse med at Opplæringslova kap. 9A er under revisjon, styrker Fylkesmannen arbeidet for et bedre barnehage- og skolemiljø.


 

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp klagesaker innen skolemiljø og arbeidet mot krenkelser og mobbing (nytt kap 9A i Opplæringslova).

 • Informere og veilede kommunene som skoleeiere og barnehagemyndighet og andre om den nasjonale utdanningspolitikken, lov- og avtaleverk.

 • Følge opp regionalt og nasjonalt arbeid med det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, blant annet eksamen og nasjonale prøver.

 • Bidra til kompetanseheving av barnehageansatte, lærere, skoleeiere og andre i samarbeid med barnehagemyndighet og skoleeier.

 • Annet arbeid på avdelingen innenfor områdene barnehage, grunnopplæring og voksenopplæring.

 

Kvalifikasjoner:

 • Lærerutdanning, barnehagelærerutdanning eller annen relevant utdanning (bachelor eller master)

 • Relevant praksis fra barnehageområdet, grunnopplæringsområdet, videregående opplæring eller forvaltning

 

Personlige egenskaper, du er:

 • Faglig trygg og har helhetsperspektiv

 • Initiativrik og løsningsorientert

 • Målrettet og selvstendig

 • God til å samarbeide

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

 

Som tilsatt hos Fylkesmannen får du:

 • Delta i et kunnskapsrikt og mangfoldig fagmiljø

 • Faglig og personlig utvikling i en organisasjon med både regionalt og nasjonalt engasjement

 • Omfattende kontakt med kommuner og andre samarbeidsparter

 • Medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning

 • Fleksibel arbeidstid

 • Avlønning etter statens lønnsregulativ som rådgiver/seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364 i ltr. 57 - 64 (kr 486.100,-/556.700,-) avhengig av kvalifikasjoner

 

Regjeringen har vedtatt å slå sammen Nord- og Sør-Trøndelag fylkesmannsembeter til et felles embete med virkning fra og med 01.01.18. Med tanke på omstillingsprosessen Nord-Trøndelag nå er inne i, tas det forbehold om endringer i organisering og oppgaver.


Verdiene til fylkesmannen er kvalitet, dristighet, nytenking, respekt og åpenhet. Søkere må derfor kjenne seg igjen i disse verdiene.

 

Det trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. De første 6 måneder regnes som prøvetid. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Dersom søker som ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Vi varsler dersom vi ikke imøtekommer et ønske om reservasjon. Vitnemål og attester må være vedlagt søknaden.

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til utdanningsdirektør Randi Segtnan, tlf. 74168378/90920229, epost: fmntrse@fylkesmannen.no

 

Vi foretrekker at du søker elektronisk på www.jobbnorge.no. Jobb ID: 135207

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30.03.2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Nettside
 • Kommune
  Steinkjer
 • Jobbnorge-ID
  135207
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger