Fra 1685 har Fylkesmannen vært et ledd i norsk offentlig forvaltning. Fylkesmennene - eller fylkesmannsembetene - er regionale statlige forvaltningsorgan som er underlagt departementene.

Fylkesmannen er et regionalt statlig forvaltningsorgan med helhetsansvar for den samlede statlige virksomheten i fylket. Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket, og skal arbeide for at Stortingets politikk blir fulgt opp. Fylkesmannen er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), men utfører oppgaver også for flere andre departement og direktorat.

Oppvekst og utdanningsavdelingen er en av Fylkesmannens 7 avdelinger. Avdelingen informerer og veileder innbyggere, skoleeiere og barnehagemyndighetene om de statlige føringene knyttet til barnehage og opplæring. Avdelingen fører tilsyn med kommuner, og fra høsten 2016 også med enkeltbarnehager. Avdelingen har 12 ansatte.

Rådgiver/seniorrådgiver

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Nettside
 • Kommune
  Steinkjer
 • Jobbnorge-ID
  135207
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger