VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. VID ble etablert 1.1. 2016 gjennom en fusjon av Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen. Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

 

VID har ca. 3500 studenter, 300 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger. Høgskolen tilbyr ca. 50 forskjellige studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Ønsker du å bidra til å styrke vår forskning på verdi- og trosbaserte sivilsamfunnsaktører?

Ved VID vitenskapelige høgskole er det ledig inntil tre stipendiatstillinger på åremål med arbeidssted Bergen, Oslo eller Stavanger. 

Temaområdet er knyttet til "Welfare as arena for value- and faith-based civil society actors: Agency, interaction and innovation in local communities".

Temaområdet beskrives slik: "VID Specialized University wants to strengthen its interdisciplinary expertise in the field of civil society research by inviting proposals for three PhD scholarships in this area. Already now, several project and research groups at and across VID’s three faculties, the Faculty of Health Studies, the Faculty of Social Studies and the Faculty of Theology, Diakonia and Leadership Studies, and VID’s two research centres, the Centre of Diakonia and Professional Practice and the Centre of Mission and Global Studies, are working on civil society and its potential for developing health care, welfare and religious services. In its education and research, VID focuses on civil society actors in general and diaconal actors in particular by studying these organisations as promoters and innovators of welfare and cohesion in society and in local communities. VID has an ambition to tie its research closely to its study programs. Proposals for PhD projects are therefore expected to be relevant for the study programmes, make clear how they relate their research to practice and include a dissemination strategy.

The research and project groups at VID have identified six fields where more research about civil society is needed (learn more about the fields by clicking on the links attached to each project/field).

The PhD positions will be affiliated with one of the following research projects:

Stipendiatstillingene vil kunne knyttes til ulike forskningsgrupper ved VID, og inngå i et forskningsfellesskap med både seniorforskere, andre stipendiater og masterstudenter. Stillingene vil enten knyttes til programområdet diakoni, verdier og profesjonell praksis eller programområdet teologi og religion. Disse programområdene tilsvarer de to ph.d.-programmene ved VID.

Les mer om: Ph.d.-utdanningen i diakoni, verdier og profesjonell praksis har en empirisk og fler- og tverrfaglig profil og en praksisorientert målsetning knyttet til kunnskapsutvikling innen verdi-, relasjons- og livssynskompetanse.

Les mer om: Ph.d.-studiet i teologi og religionsstudier har både en teoretisk og empirisk profil, og forskning på dette programområdet vil knytte seg til bibelvitenskap, kirke- og misjonshistorie, systematisk teologi (herunder etikk), praktisk teologi og religionsstudier.

Søkere bes indikere hvilket ph.d.-program de ønsker opptak på, og begrunne tilknytningen mellom eget prosjekt og det aktuelle ph.d.-program.

Stillingene vil være organisatorisk plassert i enten Senter for diakoni og profesjonell praksis eller Senter for misjon og globale studier. Arbeidssted vil være Bergen, Oslo eller Stavanger.

Normert stipendiatperiode er tre år.

Stillingen som stipendiat er en utdanningsstilling der hensikten er at stipendiaten skal oppnå en doktorgrad (ph.d) etter endt forskerutdanning ved én av høgskolens to ph.d.-utdanninger.

Denne stillingen er en mulighet for VID vitenskapelige høgskole til å rekruttere yngre kandidater til forskning, fagutvikling og undervisning innen høgskolens fagområder, og oppfordrer spesielt disse til å søke.

Kvalifikasjoner og egenskaper 

For stillingen kreves følgende:

 • Hovedfag, mastergrad (120 studiepoeng) med klar relevans for det prosjektet man søker på. Normalt kreves det en utdanningsbakgrunn innenfor enten diakoni, helse- og sosialfag eller teologi/religion (jf. ph.d.-utdanningenes programområder). For søkere med annen profesjonsrettet bakgrunn/utdanningsbakgrunn på samme nivå, vil søkernes prosjektskisse bli vektlagt.

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

I tillegg er det ønskelig med:

 • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Noe erfaring med relevant forsknings- og utviklingsarbeid

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID vitenskapelige høgskole ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Prosjektbeskrivelse

Det skal utarbeides en prosjektbeskrivelse på max. 3000 ord (ikke iberegnet referanseliste) der søkeren gjør rede for tema, problemstilling, teorigrunnlag og metodiske valg. Fremdriftsplan for de ulike delene av forskningsarbeidet skal også angis. VID forventer at søkere indikerer planer for utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på et skandinavisk språk eller engelsk. Det er utarbeidet en egen veiledning for søkere til stipendiatstilling.

Søkerne vil bli vurdert av sakkyndig komité. Ved vurderingen legges det vekt på prosjektbeskrivelsens relevans og kvalitet, kvalitet på master- eller hovedfagsoppgaven og eventuelt publikasjoner og FoU-erfaring siste 3-5 år. Videre vektlegges intervju, som blir gjennomført med aktuelle søkere.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. 

Vi kan tilby

 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Høyskolen er en IA bedrift
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnstrinn 53 som utgjør en brutto årslønn på kr. 457.600,-

Søknad

Søknad, CV og prosjektbeskrivelse (maks 3000 ord, ikke iberegnet referanseliste), vitnemål og attester sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 20.april 2017

For dokumenter som ikke kan sendes elektronisk, vennligst ta kontakt med HR-seksjonen tlf. 2245 1941 evt. kristina.saetran@vid.no. Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Tiltredelse: 1. september 2017 eller etter avtale

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søkere som ønsker nærmere informasjon eller veiledning knyttet til prosjektskissen, eller andre opplysninger om stillingen, kan ta kontakt med prorektor, professor Bård Mæland, bard.maland@vid.no, tlf. 40 40 60 29/51 51 62 18, eller forskningsrådgiver Anja Nieuwenhuis tlf 22 96 37 88/98 66 31 38.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20.04.2017
 • Arbeidsgiver
  VID vitenskapelige høgskole
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger
 • Arbeidssted
  VID Bergen, Oslo eller Stavanger
 • Jobbnorge-ID
  135191
 • Intern-ID
  17/00597
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger