Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnsikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift, miljø, helse og utdanning.

Fylkesmannen i Finnmark har 120 ansatte og er organisert i syv avdelinger og en stab. Kontorsted er Statens Hus sentralt i Vadsø. Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Kommunen har rundt 6300 innbyggere, og de aller fleste er bosatt i og rundt bykjernen. Vadsø har et godt utbygd service- og fritidstilbud og kort vei til et fantastisk turterreng sommer som vinter.

 

 

Vi søker erfaren saksbehandler - seniorrådgiver/rådgiver til helse- og sosialavdelingen

Vil du være med å trygge sosiale kår og bidra til god helse i Finnmark?

Helse- og sosialavdelingen ledes av fylkeslegen og er delt i to seksjoner som ledes av hver sin seksjonsleder. Fylkeslegen og seksjonslederne utgjør avdelingens lederteam. Hos oss får du brukt din kompetanse i tett samarbeid med andre profesjoner. Du jobber dels selvstendig og dels i team.

 

Du får saksbehandleroppgaver ut fra din faglige bakgrunn og avdelingens behov, primært innenfor sosiale tjenester/barnevern. 

 

Du må ha:

 • Bachelor innenfor sosialfag/barnevern, andre relevante fagområder
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Lang og relevant praksis for å tilsettes som seniorrådgiver
 • Relevant praksis for å tilsettes som rådgiver

Vi ønsker at du har:

 • Evne til å kommunisere åpent og konstruktivt, være serviceinnstilt og skape tillit
 • Gode samarbeidsevner, ansvarsbevissthet, innsatsvilje og evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Evne til å ta initiativ og er løsningsorientert og produktiv
 • Kjennskap til forvaltningsrett og statlig forvaltning
 • Erfaring med stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver
 • Kjennskap til Finnmark og samisk språk og kultur

Stillingens oppgaver:

 • Behandling av enkeltsaker som gjelder etterlevelse av sosialtjenesteloven i NAV og lov om barneverntjenester
 • Tilsyn av utpekte fag- eller tjenesteområder etter relevant lovverk
 • Rådgivning og veiledning overfor publikum og kommuner
 • Opplæring og kursvirksomhet og andre utviklingsoppgaver innen helse-, omsorg- og velferdsfeltet
 • I seniorrådgiverkoden vil du få meransvar innen ditt fag

Helse- og sosialavdelingen består i dag av 23 ansatte med ulik fagbakgrunn. Avdelingen har mange og sammensatte oppgaver i arbeidet med å trygge sosiale kår og god helse i fylket, både gjennom implementeringen av nasjonal politikk og statlige handlingsplaner og i å sikre befolkningens rettigheter innenfor helse-, sosial- og barnevernsområdet.

 

Vi ønsker å være et kompetansesenter for Finnmark på våre områder, både for tjenesteytere, befolkning og beslutningstakere. 

 

 

Vi tilbyr:

 • Lønn som seniorrådgiver/rådgiver i stillingskode 1364/1434, lønnstrinn 51 - 70 (439.600,- til 621.800 brutto) i Statens lønnsregulativ etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere avlønning. Prøvetiden er seks måneder
 • Utfordrende arbeids- og ansvarsområder i stadig utvikling
 • Samspill med høyt utdannede og engasjerte medarbeidere
 • En travel hverdag med høy grad av selvstendighet
 • Et ivaretakende og godt arbeidsmiljø
 • En time trening i uken og fri tilgang til treningsrom hos Fylkesmannen
 • Dekning av flytteutgifter etter fastsatte regler og hjelp til å formidle bolig
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, en av de beste pensjonsordningene i Norge, med mulighet for gunstig boliglån og forsikring.
 • Studielånet nedskrevet med inntil 25 000 kroner i året
 • Lavere personskatt - les mer på www.tiltakssonen.no
 • Noe reising og utadrettet virksomhet, dette er en fin måte å se fylket vårt på

 

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på www.fylkesmannen.no/finnmark og om livet i Vadsø på www.vds.no.

 

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med fylkeslege/avdelingsdirektør Eivind Merok på telefon 78 95 0399, mobil 40 91 24 83, seksjonsleder Linda Kråkenes på telefon 78 95 03 51, mobil 48 23 38 20 eller seksjonsleder Aina Irene Olsen på telefon 78 95 03 48, mobil 90 66 44 48

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i hos oss.

 

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentlighetslovens § 25, 2). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

Søknad og vitnemål sendes elektronisk via jobbnorge.no innen 3. april 2017

 

Dersom du trenger hjelp med utfylling i jobbnorge, ta kontakt med personal ved Anne Marte Jansberg på 78 95 03 76.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  03.04.2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Finnmark
 • Nettside
 • Kommune
  Vadsø
 • Arbeidssted
  Statens Hus
 • Jobbnorge-ID
  135026
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger