Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig forskningsstiftelse, opprettet i Oslo i 1950. Instituttet er en møteplass for grunnforskning og anvendt forskning. Forskningen skal frembringe kunnskap og forståelse for områder som er viktig i samfunnsutviklingen nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har i underkant av 50 forskere med hovedsakelig samfunnsfaglig bakgrunn. Forskerne er organisert i fire faggrupper og forsker innenfor temaene; arbeid, velferd, likestilling, migrasjon, sivilsamfunn, digitale medier, valg og demokrati.

PhD-stipendiat ved Institutt for samfunnsforskning

Utforsk feltet makt, medier og medisin!

Institutt for samfunnsforskning (ISF) søker PhD-kandidat til forskningsprosjektet Health Communication Regimes: Meaning, Contest and Power (HeCoRe 2016-2020), finansiert av Norges forskningsråds SAMKUL-program.

Prosjektet undersøker hvordan mediene gjenspeiler og påvirker forestillinger og maktforhold knyttet til helse og sykdom, medisin og behandling over tid og på tvers av land. Videre studerer prosjektet hvordan ulike aktører i dag benytter tradisjonelle og nyere medieplattformer for å formidle erfaringer og fremme interesser.

Prosjektet er tverrfaglig, og består av forskere med bakgrunn fra sosiologi, medievitenskap, historie og medisin. Kandidaten vi rekrutterer skal utforme et selvstendig prosjekt med fokus på mediestrategier og mediepraksiser hos ulike aktører og interesse-grupper i dag eller historiske analyser av mediedekning av helse og medisin over tid.

Aktuelle søkere må ha en mastergrad eller tilsvarende utdanning innen samfunnsvitenskap, humaniora eller medisin, og kan med fordel ha innsikt i medievitenskapelige metoder.

Arbeidsplassen vil være på Institutt for samfunnsforskning, med tilknytning til forskningsgruppa Politikk, demokrati og sivilsamfunn. Kandidaten vil bli en sentral bidragsyter til HeCoRe-prosjektet og forventes å være en aktiv deltaker i et tett integrert forskningsfelleskap. Det er en fordel med tidligere arbeider av relevans for prosjektet.

Kandidaten gjennomfører et godkjent utdanningsprogram for en PhD-grad innenfor en tidsramme på 3 år innen sitt fagområde.

Stillingen er midlertidig i tre år, med oppstart senest 15. september 2017. Lønn i henhold til gjeldende lønnssystem ved ISF (ltr.54). Instituttets ansatte har medlemskap i Statens pensjonskasse og gode forsikringsordninger.

Søkere oppfordres til å sette seg inn i prosjektets prosjektbeskrivelse. Kontakt prosjektleder Kjersti Thorbjørnsrud for tilgang til den.

Søkerne leverer en egen kortfattet prosjektbeskrivelse (5-8 sider) hvor kandidaten presenterer sine forskningsinteresser inn i HeCoRe-prosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal gjøre greie for tema, problemstillinger og valg av teori og metode, og en kort framdriftsplan for de ulike delene av forskningsarbeidet.

Søknad med prosjektbeskrivelse, CV med oversikt over utdanning og tidligere relevant arbeidserfaring, vedlagt kopier av vitnemål og attester, samt liste over eventuelle vitenskapelige arbeider skal sendes ISF elektronisk via denne siden.

Søknadsfrist 18. april 2017.

Institutt for samfunnsforsking er en privat, uavhengig, ikke-kommersiell forskningsstiftelse i Oslo. Vi er et bredt fagmiljø uten skarpe grenser mellom grunnforskning og anvendt forskning.

Kontaktpersoner:
Forskningsleder for forskningsgruppa Politikk, demokrati og sivilsamfunn:
Kari Steen-Johnsen, e-post: kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no

Prosjektleder for HeCoRe:
Kjersti Thorbjørnsrud, e-post: kjersti.thorbjornsrud@samfunnsforskning.no

Gå til www.samfunnsforskning.no for mer informasjon om Institutt for samfunnsforskning.


Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  18. april 2017
 • Arbeidsgiver
  Institutt for samfunnsforskning
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  135019
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger