Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis i filosofi

Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evne til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1200 ansatte og ca. 12000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp-moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad.

Ved Universitetet i Agder er det ledig et årsvikariat i 100 % som førsteamanuensis i filosofi, med tiltredelse fra 1.8.2017 og med mulighet for forlengelse. Stillingen er knyttet til Fakultet for humaniora og pedagogikk, Institutt for religion, filosofi og historie.

Institutt for religion, filosofi og historie har ca. 40 vitenskapelig ansatte. Instituttet har tre fast ansatte filosofer, med forskningstyngde på metafysikk, religionsfilosofi, filosofihistorie og etikk. Instituttet har også flere ph.d.-kandidater og fast ansatte innen etikk, samt en aktiv tverrfaglig forskningsgruppe i etikk. Instituttet tilbyr et årsstudium i filosofi og en bachelorgrad i anvendt filosofi, samt ex. Phil. og ex.fac. Fra høsten 2017 tilbyr vi en mastergrad i religion, filosofi og samfunn. 

Det forventes at den tilsatte deltar aktivt i det daglige livet på instituttet, både hva angår undervisning og forskning. Stillingen innebærer primært undervisning i logikk på innføringsnivå, vitenskapsfilosofi og ex.phil. Annen undervisning i filosofi, spesielt på innføringsnivå, må også forventes, samt veiledning på bacheloroppgaver og sensur på andre filosofiemner på alle nivåer. I vurderingen av søkerne vil det legges spesielt vekt på forskningsaktivitet de siste fem årene, samt undervisningserfaring, pedagogiske kvalifikasjoner og samarbeidsevner.

Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis fremgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-3 sjette ledd [Lovdata].

Undervisningsspråket er norsk, og den som tilsettes må beherske norsk eller nordisk både skriftlig og muntlig ved tilsetting. I forbindelse med universitetets satsing på internasjonalisering, må den som tilsettes være forberedt på å gi undervisning og veiledning på engelsk.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen og må påregne endring i organisering og oppgaver.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Vitenskapelige kvalifikasjoner vil bli vurdert av en vurderingskomite. Det vil i tillegg bli benyttet intervju og ved behov prøveforelesning. Referanser innhentes etter avtale med søkeren. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved UiA.

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr. 516.000–648.100. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken «søk stillingen».

Følgende dokumentasjon lastes opp sammen med den elektroniske søknaden:

• CV

 • Publikasjonsliste

 • Inntil 3 vitenskapelige arbeider fra de siste fem årene (eventuelt inkludert doktorgradsavhandling)

• Attesterte kopier av vitnemål og attester

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke vil kunne vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

I henhold til offentlighetsloven kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknadsfrist: 02.04.17

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til instituttleder Hans Hodne, telefon 38 14 20 66, e-post hans.hodne@uia.no, eller studiekoordinator på filosofi Einar Duenger Bøhn, telefon 38 14 19 42, e-post einar.d.bohn@uia.no 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. april 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  134982
 • Intern-ID
  Ref. 50/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger