NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Instituttleder ved Institutt for elektroniske systemer

Fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Institutt for elektroniske systemer

(IE 028-2017)

Fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) har omkring 800 ansatte og 7000 studenter, og er med dette et av NTNUs største fakulteter. Fakultetet består av åtte institutter i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Instituttene er en vesentlig bidragsyter innenfor bachelor-, sivilingeniør- og doktorgradsutdanning i Norge og bidrar med aktuell kunnskapsproduksjon nasjonalt og internasjonalt. Internasjonal eksellense skal gjenspeiles i våre utdanningstilbud og vår forskning.

Institutt for elektroniske systemer (IES)
Instituttet har totalt ca. 130 heltids ansatte fordelt på 54 vitenskapelige stillinger, ca. 40 ph.d.-stillinger, 15 forsker/postdoc.-stillinger og 22 teknisk/administrative stillinger. Våre ansatte er lokalisert på tre campuser; ca. 115 på Gløshaugen og 10 på Kalvskinnet i Trondheim, og 7 på Gjøvik.

Instituttet har en stor grad av eksternfinansiert virksomhet, og uteksaminerer 60–80 master- og 10–15 ph.d.-kandidater årlig.

Instituttet har hovedansvar for utdanning og forskning innen elektroniske systemer ved NTNU. Fokusområder for instituttet er fagområder som trådløs kommunikasjon, marin akustikk/undervannskommunikasjon, multimedia-, tale- og signalbehandling, krets og systemdesign, sensorteknologi, mikro- og nanoteknologi samt medisinsk teknolog. 

Om stillingen
Instituttlederen er enhetens daglige leder. Vedkommende skal påse at virksomheten drives innenfor rammer gitt i regelverk, overordnet nivås beslutninger og har generell fullmakt til å avgjøre løpende saker. Instituttlederen rapporterer til sin dekan. Instituttleder inngår i dekanens ledergruppe.

Instituttleders viktigste oppgaver er å:

 • lede og utvikle virksomheten ved enheten med fokus på kjerneoppgavene
 • delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at enheten har oppdaterte strategier og at disse følges opp
 • påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning
 • sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester og effektiv drift av instituttet
 • representere og posisjonere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • legge forholdene til rette for studentenes lærings- og arbeidsmiljø
 • skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte
 • representere arbeidsgiver, sikre at ansatte blir hørt og ivareta organisasjonenes medbestemmelse

 

Søkere til instituttlederstillingen må ha:

 • gode lederegenskaper, normalt med ledererfaring fra universitet, høyskole eller forskningsinstitusjoner som senter e.l.
 • evne til å sette mål og arbeide strategisk
 • personlig egnethet

 

I tillegg vil det bli lagt stor vekt på:

 • dokumentert vitenskapelig kompetanse på førstestillingsnivå innenfor ett av instituttets fagområder
 • god forståelse for ledelse av kunnskapsarbeidere i en kontekst med akademisk frihet
 • motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • gode kommunikasjonsevner og evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt
 • lederatferd som stimulerer til gode resultater, godt og raust arbeidsmiljø blant tilsatte og studenter

 

NTNU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

Lønnsvilkår m.v.
Stillingen lønnes i kode 1475, instituttleder. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 750 000,- til kr 900 000,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. 

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til Dekan Geir Egil Dahle Øien på telefon 73594315 eller mobil 93455408.

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner; send søknad elektronisk via www.jobbnorge.no merket med ref.nr. IE 028-2017.

Ny søknadsfrist: 27.04.2017

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. april 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  134972
 • Intern-ID
  IE 028-2017
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger