NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

1-2 faste stillinger som førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap er det ledig 1-2 faste stillinger som førsteamanuensis i sosiologi. Fagområdet for stillingen er sosiologisk teori.  

 

Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) driver forskning, undervisning og formidling innen sosiologi, statsvitenskap, idrettsvitenskap og medievitenskap. Instituttet har omkring 80 ansatte fordelt på 73 årsverk og 11 studieprogram. ISS er et sterkt disiplininstitutt med vekt på sosiologi og statsvitenskap, som bidrar til tverrfaglige studieprogram og i tverrfaglig forskning ved NTNU. Fagdisiplinene preger også instituttets profilering av idrettsvitenskap og medievitenskap.

Vår forskning og utdanning skal bidra til å identifisere og møte sentrale samfunnsutfordringer. Instituttet skal utvikle og formidle kunnskap som kreves for å løse utfordringer som Norge og verdenssamfunnet står overfor. Våre utdanningsprogrammer skal gi kompetanse som gjør våre kandidater attraktive på arbeidsmarkedet og til sentrale bidragsytere i samfunnsutviklingen. Forskningen skal være på et høyt nivå, og bidra til offentlig debatt og faglig utvikling.  For mer informasjon se: http://www.ntnu.no/iss

 

Arbeidsområder – førsteamanuensis      

 • ansvar for undervisning og forskning innen sosiologi
 • gjennomføre pålagt undervisning etter gjeldende studieplan
 • arbeide med videreutvikling av fagområde og undervisningsopplegg
 • bidra i aktuelle etter- og videreutdanningstilbud
 • rett og plikt til å drive forskning innenfor eget fagområde og spesialinteresse,
 • gjennomføre eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse
 • ta ansvar for administrative oppgaver
 • ivareta instituttets faglige ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig tilsatte
 • veilede bachelor-, master- og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde
 • representere egen, og instituttets, fagdisiplin i tverrfaglig forskningsarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • delta i instituttets fagstrategiske arbeid.

Den som ansettes må kunne undervise i sosiologisk teori og relevante emner i sosiologi knyttet til egen spesialisering, på alle nivå.

 

Førsteamanuensisen må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

 

Kvalifikasjoner

Til stillingen kreves det vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå i sosiologi eller tilsvarende. Det vil både bli lagt vekt på originalitet, kvalitet og bredde i vitenskapelig publisering. Publisering av forskningsresultater i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt stor vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år. Vilje og evne til å arbeide kreativt innenfor sosiologi og i samarbeid med andre disipliner vil telle positivt. Det er ønskelig med erfaring fra nasjonalt og internasjonalt forskingssamarbeid. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.

 

Søkere må kunne vise til progresjon i forskning og publisering, og må kunne legge fram framtidige forsknings- og publiseringsplaner. Den som tilsettes i stillingen må også kunne vise til evne og vilje til å bidra til langsiktig utvikling av instituttets forskning. Det vil bli lagt vekt på at søkeren kan knytte sine forskningsplaner og -interesser til forskning (personer og områder) hvor instituttet har pågående aktivitet og utviklingsmuligheter.

 

Kandidaten må kunne dokumentere undervisnings- og veiledningserfaring.

 

Personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, samarbeidsvilje, kreativitet og motivasjon til å bidra til et godt faglig og sosialt miljø, vil bli tillagt stor vekt.

 

Det vil bli lagt vekt på pedagogiske evner og interesse for pedagogisk utviklingsarbeid. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til pedagogisk prøving ved en prøveforelesning, og intervju.

 

Lønns og arbeidsvilkår

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

 

Videre kreves det praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

 

Dersom den som tilsettes er fremmedspråklig, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

 

For mer informasjon:

http://www.ntnu.no/administrasjon/avdelinger/personal/momentliste_ped_kval_n.htm

 

Førsteamanuensis, kode 1011, lønnes etter LR24 i Statens lønnsregulativ med minimum lønnstrinn 57. Normal avlønning er fortiden mellom brutto kr 485 700 – 719 600 pr. år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

 

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

 

Vi tilbyr:

 • spennende fagmiljø i stadig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn tre sett kopier av:

 • 5 vitenskapelige arbeider som kandidaten anser som sine mest betydningsfulle bidrag til sosiologi/sosiologisk teori.

 • En kort beskrivelse av disse arbeidene og deres bidrag til sosiologi.

 • En liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er publisert.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

 

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte instituttleder, Anders Todal Jenssen på telefon 73591713, eller e-post anders.todal.jenssen@svt.ntnu.no

 

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Aaste Strand, e-post: aaste.l.strand@ntnu.no.

 

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk kan sendes NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, 7491 Trondheim, og merkes med SU-15.

Søknadsfrist: 18.04.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  18. april 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  134825
 • Intern-ID
  SU-15
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger