Steinkjer kommune er fylkeshovedstad i Nord-Trøndelag, 12 mil nord for Trondheim. Kommunen ligger ved Norges geografiske midtpunkt, og har vel 21.000 innbyggere. Vi har et rikt kulturliv og gode muligheter for rekreasjon i naturskjønne omgivelser. Vår ambisjon er å være en "åpen, lys og glad" kommune!

Tjenesteenhetsleder avdeling omsorg

 • Har du lyst på nye utfordringer som leder på en av Nord-Trøndelags største arbeidsplasser?
 • Er du nytenkende og utviklingsorientert?
 • Liker du å jobbe med mennesker?

Nå har du muligheten til å bli leder i kommunen med ambisjonen og slagordet "Åpen, lys og glad"!

Avdeling for omsorg i Steinkjer kommune gir i dag tilbud til 1300 brukere. Avdelingen har 425 årsverk - og mange dyktige medarbeidere med erfaring og kunnskap. Ledergruppen består av omsorgssjef og 5 tjenesteenhetsledere. Vil du være med på laget?

Idnr. 878 Tjenesteenhetsleder Hjemmetjenesten sør, avdeling for omsorg 100 % stilling

Fokus for morgendagens hjemmetjeneste er "Mestring og mangfold – kvalitet i alle ledd". Har du lyst til å lede og utvikle en slik tjeneste?
Du vil lede tjenesteenhet Hjemmetjenesten sør, som består av 5 seksjoner: Sentrum 1 (hjemmesykepleien i sentrum), Sentrum 2 (Steinkjer eldresenter og hjemmehjelperne i sentrum), Skjeftejordet bofellesskap, Ogndal eldresenter og Sparbu (Hamrum eldresenter og hjemmesykepleien i Sparbu). Seksjonsleder på alle seksjoner har daglig fag- og personaloppfølging. Hver seksjon er base for hjemmebaserte tjenester med hjemmesykepleie og hjemmehjelp til hjemmeboende, beboere i omsorgsboliger i eldresenter og bofellesskap med heldøgnsomsorg.

Tjenesteenheten har ansvar for 623 brukere i hjemmetjenesten, 112 årsverk fordelt på 194 ansatte og en budsjettramme på 90,4 millioner.
Tjenesteenhetsleder har lederansvar knyttet til faglige, økonomiske, personalmessige og utviklingsorienterte oppgaver innenfor sin enhet. Tjenesteenhetsleder rapporterer direkte til omsorgssjef.

For tilsetting i stillingen er det krav om autorisasjon som sykepleier og lederutdanning på høgskole og/eller universitetsnivå. Kravet om formell lederutdanning kan fravikes dersom søker kan vise til solid erfaringsbasert lederkompetanse. Det er ønskelig med utdanning/erfaring i veiledning/ coaching.

Noen av de mest sentrale ansvarsoppgavene dine vil være:

 • Strategisk ledelse for enheten, implementering av sentrale og lokale føringer i tjenesten, initiere og etablere systematikk som ivaretar kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Samhandling med kommunens øvrige enheter og eksterne samarbeidspartnere om sammenhengende og gode pasientforløp
 • Budsjett- og økonomirapportering
 • HMS
 • Kompetanseplaner
 • Utvikling av heltidskultur i enheten

Vi ønsker at du som søker har evne til å motivere medarbeidere, jobbe strukturert og målrettet, og bidra til arbeidsglede med faglig orientering. Søker må også være positiv, fleksibel, løsningsorientert, robust og nytenkende.

Vi kan tilby en jobb med mange nye og spennende utfordringer i et dynamisk og utfordrende fagfelt.

Referanser bes oppgitt.

Tilsetting skjer på kommunale vilkår. Lønn etter avtale.

Før tiltredelse i stillingen, må det framlegges ny politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjeneste-lovens § 5-4, 1. ledd.

Stillingen er ledig fra 20.04.17.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til omsorgssjef Iren Hovstein Haugen på tlf. 74 16 90 00 eller mobil 924 90 891.

Idnr. må oppgis i søknaden. Søknader som ikke er påført idnr. vil ikke bli registrert/vurdert. Oppgi alltid stillingens idnr. ved forespørsel om stillingen.

Søknadsfrist: 06.03.17.
Stillingen søkes fortrinnsvis på elektronisk søknadsskjema.

Søknad med kortfattet CV kan også sendes Steinkjer kommune, Personaltjenesten, postboks 2530, 7729 Steinkjer. Kopi av vitnemål og attester avkreves den som tilsettes. Søknader blir ikke returnert.
Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.
Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter offentleglova, gis av personaltjenesten.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  06.03.2017
 • Arbeidsgiver
  Steinkjer kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Steinkjer
 • Arbeidssted
  Hjemmetjenesten sør
 • Jobbnorge-ID
  134486
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger