NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for økonomi

Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse

Ved NTNU Handelshøyskolen er det ledig stilling som førsteamanuensis i organisasjon og ledelse.

Stillingen er opprettet for å styrke forskningen og undervisningen innenfor fagområdet på bachelor- master- og doktorgradsnivå.

NTNU Handelshøyskolen har ny campus sentralt i Trondheim med omkring 1300 studenter, og i overkant av 40 vitenskapelige stilinger. Handelshøyskolen driver undervisning og forskning innenfor det økonomisk/administrative fagområdet, og har følgende undervisningstilbud:

 • Bachelorstudier: Bachelor i økonomi og administrasjon og Bachelor i regnskap og revisjon
 • Masterstudier: Master i økonomi og administrasjon og Master i ledelse av teknologi
 • Masterstudier på deltid: Master of Public Administration, samt samarbeid med Nord universitet og CBS Handelshøyskolen i København om Master i kunnskapsledelse
 • Ph.d.-studium
 • Deltidsstudier i bedriftsøkonomi og økonomisk-administrative fag

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes må påregne å få ansvar for undervisning på alle nivå, fra bachelor til ph.d, og kandidater må kunne undervise og veilede på grunnleggende nivå også utenfor sitt hovedområde. Til stillingen hører plikt til å ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig tilsatte, plikt til å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og deltakelse i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning. Den som ansettes må også kunne delta i veiledning av bachelor-, mastergrads- og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde.

Til stillingen hører også plikt til å utføre eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse.

Som førsteamanuensis vil kandidaten ha rett og plikt til å drive forskning innenfor sitt fagområde.

Den som tilsettes forventes å bidra til faggruppens forskningsarbeid, som i dag blant annet omfatter

tema som:

 • Ledelse og kunnskapsorganisasjoner
 • Bedriftsledelse og bedriftssamaarbeid
 • Ledelsesformer i organisasjoner
 • Ledelse og team

 

Til stillingen hører også administrative oppgaver.

Førsteamanuensen må ellers rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes bør fortrinnsvis ha mastergrad eller tilsvarende i økonomi og administrasjon. Videre kreves det vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå innenfor fagfeltet organisasjon og ledelse. Den som tilsettes må dokumentere forskning på organisasjon og ledelse innenfor de områder som normalt anses som sentrale innenfor det økonomisk-administrative fagfeltet.

Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt stor vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år.

Det kreves praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til pedagogisk prøving ved en prøveforelesning og intervju.

For mer informasjon:

http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Det vil videre bli tatt hensyn til miljøskapende evner, personlig egnethet og

samarbeidsevner med sikte på å skape et godt læringsmiljø innenfor fagområdet. Søkere bes gi en omtale av hvilke fagområder/emner de anser seg kompetente til å undervise i.

Lønns- og arbeidsvilkår

Førsteamanuensis kode 1011 lønnes etter lønnsramme 24 i Statens lønnsregulativ, med minimun årslønn kr 485 700,00. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Undervisningsspråkene er engelsk og norsk, og det forutsettes tilfredsstillende kunnskaper i begge disse språkene (evt. annet skandinavisk språk i stedet for norsk), slik at vedkommende kan ivareta de funksjonene som tilligger stillingen.

Vi tilbyr:

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge:

 • søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • vitenskapelige arbeider (normalt 5-10 arbeider)
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
 • en liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

 

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte instituttleder Espen Gressetvold, telefon 73 55 99 41/ 958 75 969, e-post espen.gressetvold@ntnu.no eller førstelektor Trond Stiklestad, telefon 73 55 99 83, epost: trond.stiklestad@ntnu.no .

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med ØK-013.

Søknadsfrist:25.03.2017

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25.03.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  134475
 • Intern-ID
  ØK-013
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger