Fylkesmannen er statens representant i Østfold. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Fylkesmannen utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og familierett. Fylkesmannen i Østfold har ca. 135 ansatte og holder til i Vogts gt. 17, Moss.

Rådgiver/overingeniør ved Miljøvernavdelingen

Ved Miljøvernavdelingen er det ledig engasjement fra 1.7.2017 til 31.12.2018, med mulighet for fast ansettelse. Avdelingen har 15 medarbeidere med oppgaver innen fagfeltene forurensning, arealforvaltning og naturforvaltning.

 

Regjeringen utreder omstrukturering av fylkesmennene. Det er forventet vedtak om sammenslåinger med virkning fra 1.1.2019.

 

Ansvarsområde og oppgaver

Stillingen er i hovedsak tiltenkt oppgaver knyttet til tilsyn og saksbehandling etter forurensningsloven. Saker som skal løses kan for eksempel være knyttet til støy, grunnforurensning, avfall og avløp. Det kan også bli aktuelt med oppgaver innen oppfølging av kommunale klimatiltak.

 

Vi tar forbehold om endring av stillingens oppgaver.

 

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

Du må ha relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå. Vi ser gjerne at du har erfaring med forurensingsfaglige problemstillinger og det er en fordel med erfaring fra offentlig forvaltning.

 

Du må ha førerkort for bil kl. B og kunne disponere egen bil.

 

Vi ser etter deg som jobber målrettet, både alene og sammen med andre. Du må ha god vurderingsevne og være beslutningsdyktig. Du må også kunne formulere deg klart, skriftlig og muntlig. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Dette kan vi tilby

I Miljøvernavdelingen jobber du sammen med dyktige kollegaer i et inkluderende og godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr gode velferdsordninger, fleksibel arbeidstid og trimrom med muligheter for å trene i arbeidstiden.

 

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434)/overingeniør(kode 1087) fra kr 486.100-535.900 pr. år i 100 % stilling, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Du blir også medlem i Statens pensjonskasse.

 

Har du spørsmål om stillingen?

Ta gjerne kontakt med miljøverndirektør Karsten Butenschøn på telefon 69 24 71 08 eller 480 45 996 hvis du vil vite mer om stillingen.

 

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke på jobben. Som IA-virksomhet legger Fylkesmannen i Østfold vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne.

 

Send søknaden din via vårt elektroniske søknadsskjema.

Søknadsfristen er 05.03.17. Vi gleder oss til å høre fra deg!


 

Opplysninger om søkerne kan bli offentligjort selv om de har bedt om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Du vil i så fall få beskjed om dette før søkerlisten settes opp.


             

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  05.03.2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Østfold
 • Nettside
 • Kommune
  Moss
 • Arbeidssted
  Vogts gate 17, Moss
 • Jobbnorge-ID
  134448
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger