NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i norsk/norskdidaktikk

Institutt for lærerutdanning har over 300 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med mer enn 3000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) og har et eget ph.d.-program i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole. Instituttet har en bred forskningsportefølje rettet mot skole og utdanning.

Ved Institutt for lærerutdanning er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis i norsk/norskdidaktikk.

Instituttet har for tiden ansatt 3 professorer, 2 dosenter, 10 førsteamanuenser, 7 universitetslektorer, 1 post.doc. og 7 stipendiater i norsk.

Fagmiljøet i norsk tilbyr norskemner som del av femårig masterprogram i grunnskolelærerutdanning, 2-årig master i norskdidaktikk, fagdidaktikk i norsk i femårig lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. NTNU tilbyr også videreutdanning i norsk, andrespråkspedagogikk og lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.

Arbeidsområder:

 • ansvar for undervisning og forskning innen norsk og norskdidaktikk
 • eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse
 • rett og plikt til å drive forskning innenfor sitt fagområde, og skal også ta på seg administrative oppgaver
 • ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig tilsatte
 • plikt til å delta i gjennomføringen av undervisningstilbudet etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning
 • veiledning av mastergrads- og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde

Førsteamanuenser må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner:

 • Doktorgrad/ph.d. i nordisk, norskdidaktikk eller tilsvarende
 • Det kreves praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som ansettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs
 • Undervisningserfaringer fra norsk skole og/eller relevante utenlandske utdanningsinstitusjoner er påkrevd
 • I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil personlig egnethet, studentengasjement og kollegial samarbeidsvilje og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø tillegges stor vekt

Ved vurderingen blir det lagt vekt på vitenskapelige arbeider med relevans for skole og/eller lærerutdanning. Publisering av forskningsresultater i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt stor vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år. Det vil også bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.

Søkere med fordypning i grammatikk, språkdidaktikk eller andre språklige emner vil bli foretrukket for å dekke faggruppens behov. Stillingsinnehaveren må regne med å undervise på både bachelor- og masternivå og på ulike studieprogram. På bachelornivå må det påregnes å undervise bredt i faget.

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til pedagogisk prøving ved en prøveforelesning og intervju.

For mer informasjon:

http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Lønns- og arbeidsvilkår

Stilling som førsteamanuensis kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr. 485 700,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 485 700,- til kr. 719 600,- Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Dersom den som tilsettes ikke har norsk som morsmål, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Vi tilbyr:

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad:

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge:

 • søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • vitenskapelige arbeider (normalt 5-10 arbeider)
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
 • en liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte nestleder Ingfrid Thowsen telefon 90 77 93 97 eller e-post ingfrid.thowsen@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR- seksjonen ved Marianne Gomo på e- post: marianne.gomo@ntnu.no

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-9 Søknadsfrist:12.03.2017.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  12.03.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Rotvoll
 • Jobbnorge-ID
  134403
 • Intern-ID
  SU-9
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger