Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1200 ansatte og omlag 12 000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad.

Professor i byggteknikk - betongkonstruksjon

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 20 % stilling som professor i betongkonstruksjon, med bred erfaring innen forskning og undervisning i slakk-, spenn- og fiberarmerte betongkonstruksjoner, samt med standardiseringsarbeid innen samme fagfelt. Stillingen er knyttet til Institutt for ingeniørvitenskap, og hovedarbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Stillingen er et vikariat med varighet på inntil 4 år. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

 

Institutt for ingeniørvitenskap har over 90 ansatte i vitenskapelige og tekniske stillinger. Stillingen vil bli tillagt faggruppe for Bygg. Det drives variert forskning innen alle faggruppene Mekatronikk, Fornybar energi, Bygg og Industriell økonomi, og vi ønsker også velkommen tverrfaglige prosjekter innen instituttet eller mot andre fagmiljø. Vi har mye internasjonalt samarbeid, og særlig tett og godt samarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter i regionen, både innen forskning og undervisning. Bedriftene bidrar med oppdrag, kompetanse og ressurser.

 

Beskrivelse av stillingen


Den som tilsettes vil primært få undervisningsansvar i emner innen betongkonstruksjon. I tillegg vil han/hun få ansvar for å bidra til kvalitetssikring og harmonisering av undervisningen mellom UiA og andre solid anerkjente universiteter innen dette fagområdet. Det forventes derfor at den som tilsettes er en aktiv forsker og formidler ved slik institusjon. I tillegg forventes en god kollega som bidrar til faglige institusjonsbyggende oppgaver i samvirke med vårt øvrige fagmiljø ved avdelingen. Den som tilsettes må kunne arbeide målrettet og selvstendig.


Kvalifikasjoner og vilkår

 

Kriterier for ansettelse i vitenskapelig stilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-3 sjette ledd.

 

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

 

Undervisningsspråket er norsk/skandinavisk.  Det kreves gode norskkunnskaper/eventuelt annet skandinavisk språk. Det kreves også gode engelskkunnskaper.

 

Samarbeidsevne, god kommunikasjonsevne og personlig egnethet vektlegges. Ved rangering av søkerne vil det legges vekt på søkernes kompetanse og spesialisering i forhold til beskrivelsen over og instituttets behov.

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.


Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 621 800-907 900 brutto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

 

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for vitenskapelige stillinger, og må påregne endringer i organisering og arbeidsoppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.


Søknad:

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken ”Søk stillingen”.

 

Følgende dokumentasjon sendes som elektroniske vedlegg til søknaden:

 • Attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner
 • Vitenskapelige og andre relevante arbeider som ønskes vurdert eller link til disse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.


Søknadsfrist: 04.04.17

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Rein Terje Thorstensen, tlf. 37 23 32 16, e-post rein.t.thorstensen@uia.no eller assisterende instituttleder Tom Viggo Nilsen, tlf. 37 23 32 55, epost tom.v.nilsen@uia.no.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  4. april 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Grimstad
 • Jobbnorge-ID
  134384
 • Intern-ID
  Ref. 27/17
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger