Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, IKT- utvikling og drift, formidlings- og kommunikasjonstjenester, samt fellesadministrative tjenester for departementene. Våre felles verdier fokuserer på; resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca 750 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

WEB-seksjon er organisert under Informasjonsforvaltningsavdelingen (IFA) i DSS. IFA har ca 90 medarbeidere som er fordelt på seks seksjoner. WEB-seksjon har ansvaret for flere sentrale tjenester til departementsfellesskapet: regjeringen.no, Nett-TV og videoproduksjoner for departementene, intranettplattform og virksomhetssøk. Seksjonen har p.t. 25 medarbeidere.

 

Seniorrådgiver- informasjonsforvaltning

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har ledig en fast stilling som seniorrådgiver i WEB- seksjonen i Informasjonsforvaltningsavdelingen (IFA).

Strategi for samhandling i departementsfelleskapet har som mål å utvikle digitale løsninger som bygger opp under gode arbeidsformer og effektive arbeidsprosesser i departementsfelleskapet. Vi søker deg som vil være med å videreutvikle den digitale understøttelse av arbeidsprosessene og som vil være med å påvirke hvordan departementene og DSS skal jobbe fremover mot nytt regjeringskvartal.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å videreutvikle utnyttelsen av teknologi i kjerneprosesser som eksempelvis; saksbehandling, budsjettarbeid, etatsstyring, kommunikasjon og beskyttelse av informasjon i departementene og i DSS
 • Videreutvikle informasjonsforvaltning og samhandlingsløsninger, samt virksomhetssøk
 • Utarbeide målarkitektur, handlingsplaner og veikart i tilknytning til strategi for digitale tjenester og strategi for kommunikasjon og formidling 
 • Porteføljestyring og tilhørende utredningsarbeid i samarbeid med strategi- og konseptansvarlige i DSS
 • Bidra til at virksomhetskritiske data for departementene forvaltes på en strukturert og kvalitetssikret måte
 • Deltakelse i prosjekter som jobber med samhandlingsløsninger og kommunikasjonsløsninger

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdannelse på masternivå fra høyskole eller universitet. Lang, relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse
 • Lang relevant erfaring med tilsvarende oppgaver
 • Du må ha erfaring med informasjonsarkitektur, forvaltnings- og virksomhetsarkitektur
 • Du må ha erfaring med utforming av strategi og planer for utvikling og bruk av digitale tjenester til forvalting av informasjon og data
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til departementenes virksomhetskritiske prosesser 
 • Kjennskap til beslutningsprosesser i offentlig forvaltning
 • Kompetanse om og praktisk erfaring med Microsoft SharePoint 2013
 • Erfaring med prosjektledelse (Prince 2), helst med sertifisering
 • Erfaring med offentlige anskaffelser

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til samarbeid med både teknisk og ikke-teknisk personell er nødvendig
 • Stillingen krever god struktur, effektivitet, høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe med flere oppgaver parallelt
 • Du er nysgjerrig, selvgående og inkluderende 
 • Du har høy gjennomføringsevne og kan begeistre andre med dine ideer
 • Du kan skape forståelse for komplekse problemstillinger og bidra til helhetlig forståelse

Personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Andre opplysninger: Referanser med kontaktinformasjon bes oppgis i søknaden. Vi ber om at attester og vitnemål legges ved søknaden.

Lønn: Stillingen er lønnet som seniorrådgiver (1364), i lønnstrinn 72 til 80 som for tiden er kr 643 900 - 790 100. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner.

Som ansatt i DSS har du: 
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
Subsidierte priser i kantinene i regjeringskvartalet
Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.dss.dep.no

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I DSS er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. DSS bruker virkemiddelet moderat kvotering.
Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Nærmere opplysninger ved: Fungerende seksjonssjef Mette Haga Nielsen, telefon 930 98 351 eller Liv Stenersen, telefon 934 21 903.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  02.03.2017
 • Arbeidsgiver
  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  134351
 • Intern-ID
  DSS 2017-2
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger