Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) gir undervising og driver forskning med utgangspunkt i Svalbards geografiske plassering i et høyarktisk område og de spesielle fortrinn dette gir. Våre fag er arktisk biologi, arktisk geofysikk, arktisk geologi og arktisk teknologi. Halvparten av stab og studenter er utenlandske og all undervisning foregår på engelsk. UNIS er et statlig aksjeselskap underlagt Kunnskapsdepartementet.

 

UNIS søker avdelingsingeniør/overingeniør – felt

 

Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) har ledig fast stilling som avdelingsingeniør/overingeniør i Teknisk avdeling. Stillingen vil ha hovedansvar for planlegging, gjennomføring og videreutvikling av feltsikkerhetsopplæring for ansatte og studenter.

 

Om Seksjon for operasjon og feltsikkerhet

Stillingen inngår i seksjon for operasjon og feltsikkerhet, som er en del av Teknisk avdeling. Enheten ledes av seksjonssjef for operasjon og feltsikkerhet og består av ti materiell- og feltingeniører.

 

UNIS utdanner omlag 1600 personer i sikkerhet i løpet av et år. Mange av disse skal, etter fullført sikkerhetsopplæring, utføre selvstendig feltarbeid over store deler av øygruppen. Seksjonen er ansvarlig for opplæring og kvalitetssikring av sikkerheten knyttet til gjennomføringen av feltarbeidet. Videre bistår seksjonen i praktisk planlegging av feltarbeidet. Seksjonen skal også sørge for at forskere og studenter har det materiell de trenger for å gjennomføre feltarbeid, samt yte praktisk bistand og veiledning i felt.

 

Utfyllende om stillingen

Stillingen som feltingeniør vil primært være knyttet til planlegging, gjennomføring og videreutvikling av feltsikkerhetsopplæring av studenter og ansatte. Det vil også innebære vedlikehold, klargjøring og praktisk tilrettelegging av feltmateriell samt bistand og ledelse av grupper i praktisk feltarbeid. Det må påregnes fravær knyttet til feltaktivitet.

 

Mye av arbeidet vil foregå ute, under krevende klimatiske forhold, der risikovurdering av ferdsel på isbre, på sjøis, i bratt/glatt lende og i skredutsatt terreng vil være sentralt. Praktisk undervisning og veiledning i bruk av skremmemidler og skytevåpen til isbjørnbeskyttelse, utgjør en stor del av arbeidet. Det vil være behov for å løse tekniske utfordringer og finne praktiske løsninger knyttet til feltmateriell både på land og sjø. Samarbeid med, og veiledning av, studenter og ansatte fra mange nasjoner er en viktig del av stillingen.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant erfaring og kompetanse i å ferdes ute og å gjennomføre risikovurdering, under krevende klimatiske forhold.
 • Erfaring i å jobbe med planverk og utarbeidelse av instrukser/guidelines
 • Kompetanse i forbindelse med bruk av skremmemiddel og skytevåpen
 • Førerkort – minimum klasse B er en forutsetning
 • Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig er nødvendig
 • Erfaring fra isbre/sjøis/skred vektlegges
 • Gode formidlingsegenskaper og veiledningserfaring vektlegges
 • Gode datakunnskaper er viktig

 

Vi vil legge vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevner og serviceinnstilling.

 

UNIS kan tilby en utfordrende og variert jobb, i et spennende, trivelig og internasjonalt miljø. Som ansatt er man medlem i Statens Pensjonskasse, og vi tilbyr gode forsikringsordninger. Tilsetting er i stillingskode 1085 avdelingsingeniør/1087 overingeniør, Innplassering etter kvalifikasjoner. Stilling som avdelingsingeniør innplasseres i lønnsramme 22 - normalt i spennet 47 (414 800) – 54 (465 000). Stilling som overingeniør innplasseres i spennet 52 (449 800) – 59 (507 100). I tillegg til lønnen ytes et Svalbardtillegg tilsvarende kr. 32 000 pr. år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Inntektsskatten på Svalbard er for tiden på 8 %. I tillegg trekkes folketrygdavgift på 8,2 %.

 

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til seksjonssjef Martin Indreiten, martini@unis.no, 79026432/97625884 eller direktør for HMS og infrastruktur, Fred S. Hansen, fredh@unis.no, 79023340/91707640.

 

Søknadsfrist 10.03.17

 

Søk via vårt elektroniske søknadsskjema www.unis.no/vacancies

 

 

Det er mulig å be om å få navnet / søknaden unntatt offentligheten i henhold til offentlighetsloven § 25. Ønsket må i tilfelle begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at skulle ønsket ikke bli tatt til følge, vil søkeren bli kontaktet å få mulighet til å trekke søknaden.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10.03.2017
 • Arbeidsgiver
  UNIS
 • Nettside
 • Kommune
  Spitsbergen
 • Arbeidssted
  Longyearbyen
 • Jobbnorge-ID
  134285
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger