Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) er et Senter for fremragende forskning (SFF) ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo. CEES kombinerer et bredt spekter av fagdisipliner (som populasjonsbiologi, genomikk, og statistisk og matematisk modellering) for å utvikle konseptet om økologi som en drivkraft i evolusjonen via seleksjonsprosesser, med en korresponderende effekt av evolusjonære endringer på økologien. CEES består av over 160 personer (inkludert kjernemedlemmer (20), postdoktorer og forskere (45), PhD-studenter (25), teknisk- og administrativt personale, vitenskapelige assistenter og masterstudenter) i tillegg til gjester på kortere eller lengre opphold. Til sammen kommer personene fra over 30 land, og utgjør et levende og kreativt forskningsmiljø. CEES koordinerer også flere internasjonale forsknings- og studienettverk innen økologi og evolusjon. Senteret har et budsjett på rundt 150 millioner kroner, som inkluderer rundt 50 eksternt finansierte forskningsprosjekter. CEES ledes av professor Nils Chr. Stenseth.

Prosjektkonsulent/forskningsadministrator

Stilling som forskningsadministrator er ledig ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), Institutt for biovitenskap. Tilsettingen gjelder fra tentativt april 2017 og til prosjektets slutt 30.09.2019 i 50 % stilling.

Stillingen vil høre inn under CEES; Senter for økologisk og evolusjonær syntese, et Senter for fremragende forskning (SFF) ved Institutt for biovitenskap. CEES er etablert for å kombinere økologisk og evolusjonsbiologisk forskning. Gruppen ved senteret består av teoretikere, eksperimentelle biologier, molekylærbiologier/genetikere samt statistikere med erfaring fra analyse av biologiske data innen ulike biologiske systemer. Senteret ledes av Nils Chr. Stenseth, og har per i dag, inkludert PhD studenter, ca. 170 medlemmer fra mer enn 25 ulike nasjoner. Senteret har et årlig budsjett på rundt 150 millioner kroner. Ca. 2/3 av vår aktivitet er knyttet til eksternt finansierte prosjekter. For mer informasjon om senteret, se www.cees.uio.no.

Beskrivelse av stillingen

Stillingsinnehaver vil bli tilsatt i en førstekonsulentstilling med arbeidsoppgaver forbundet til praktisk gjennomføring av et Marie Curie Innovative Training Network prosjekt (MARmaED). Oppgavene vil være forbundet med praktisk logistikk og koordinering av konferanser, arrangere møter, assistere prosjektleder med prosjektets fremdriftsrapporter, administrere mobilitetsopphold for studenter, drifting av prosjektets websider, samt noe posting på sosiale medier. Det vil også være en del arbeidsoppgaver knyttet til håndtering av reiseregninger, fakturaer og utleggsrefusjoner for nettverkets medlemmer da utveksling og mobilitet er del av hovedmålene til prosjektet.

Stillingsinnehaver vil bli en del av administrasjonsteamet på CEES (to seniorrådgivere, en rådgiver og en førstekonsulent) og bistå disse ved behov/kapasitet. I dette teamet har hver enkelt hovedansvar for utvalgte oppgaver og alle er behjelpelige med arbeidsoppgaver tilknyttet den daglige driften av senteret.

Kvalifikasjoner

Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum bachelorgrad eller tilsvarende. Dokumentert realkompetanse kan erstatte kravet om høyere utdanning

Vi søker etter en person som er ‘service minded’, kan jobbe selvstendig med den daglige administrative driften, men som også tar ansvar og initiativ så aktiviteter blir gjennomført og frister blir holdt. Personen må også trives i teamarbeid, ha gode skriftlige formidlingsevner på engelsk (helst på profesjonelt nivå for kommunikasjon med ‘European Commission’), god muntlig norsk og engelsk, samt ha tidligere erfaring fra forskningsadministrasjon, administrativ gjennomføring av store konferanser, workshops og reiseaktiviteter. Det er en stor fordel om søkeren har erfaring fra UiO sine bestiller- innkjøpssystemer, økonomisystemer (Basware; HR-portalen; Oracle) samt UiOs program for nettpublisering (Vortex). Kandidaten må ha fullført bachelor grad, eller ekvivalent utdannelse/erfaring.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi kan tilby

 • Stillingskode 1408, førstekonsulent , lønn kr 412.600 – kr. 498 000 pr år, avhengig av kompetanse
 • CEES er et hyggelig, internasjonalt og dynamisk arbeidssted med mange unge og ambisiøse forskere. CEES er aktivt tilstede på mange arenaer, nasjonalt og internasjonalt, og vil således gi stillingshaver et bredt spekter av forskningsadministrative utfordringer og erfaringer.
 • Ansatte ved Universitetet i Oslo har gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse og gode velferdsordninger

Søknaden må inkludere

 • Søknadsbrev som beskriver din interesse for stillingen, tidligere arbeidserfaring og interesser, samt en beskrivelse av hvordan du passer til stillingen
 • CV (oppsummering av utdannelse, stillinger og akademisk erfaring)
 • Anbefalingsbrev (maks 2 stk.), eventuelt oppgi navn og kontaktinformasjon til referansene (navn, relasjon til kandidaten, e-post og telefonnummer)
 • Opptil 3 akademiske arbeid kan inkluderes, hvis relevant

Det vises for øvrig til gjeldende retningslinjer og utfyllende bestemmelser for tilsetting i teknisk/administrative stillinger ved Universitetet i Oslo:
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/teknisk-administrativt/

I samsvar med Universitetets politiske retningslinjer ønsker vi søkere fra alle interesserte uavhengig av kjønn eller etnisitet.

Kontaktinformasjon:

Administrativ leder, Gry Gundersen, epost: gryg@ibv.uio.no, telefon: 22857289, mobil: 99729134
Rådgiver, Tore Wallem, epost: torewall@ibv.uio.no, telefon: 22858278, mobil: 99709708

For spørsmål vedr rekrutteringssystemet, kontakt rådgiver Torunn Standal Guttormsen, epost: t.s.guttormsen@mn.uio.no, telefon: 22854272

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27.02.2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  134213
 • Intern-ID
  2017/1385 - 1408
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger