Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) er et Senter for fremragende forskning (SFF) ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo. CEES kombinerer et bredt spekter av fagdisipliner (som populasjonsbiologi, genomikk, og statistisk og matematisk modellering) for å utvikle konseptet om økologi som en drivkraft i evolusjonen via seleksjonsprosesser, med en korresponderende effekt av evolusjonære endringer på økologien. CEES består av over 160 personer (inkludert kjernemedlemmer (20), postdoktorer og forskere (45), PhD-studenter (25), teknisk- og administrativt personale, vitenskapelige assistenter og masterstudenter) i tillegg til gjester på kortere eller lengre opphold. Til sammen kommer personene fra over 30 land, og utgjør et levende og kreativt forskningsmiljø. CEES koordinerer også flere internasjonale forsknings- og studienettverk innen økologi og evolusjon. Senteret har et budsjett på rundt 150 millioner kroner, som inkluderer rundt 50 eksternt finansierte forskningsprosjekter. CEES ledes av professor Nils Chr. Stenseth.

Prosjektkonsulent/forskningsadministrator

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  134213
 • Intern-ID
  2017/1385 - 1408
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger