Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 180 medarbeidere.

Landbruks- og reindriftsavdelinga. Avdelingas hovedoppgaver er å arbeide for å styrke næringsutvikling og innovasjon i landbruket og i reindrifta sammen med kommunene og det regionale nivå. Avdelinga skal bidra til å synliggjøre regionale og lokale fortrinn og potensiale for å sikre det økonomiske grunnlaget i de ulike produksjoner, bidra til at forbrukerdimensjonen ivaretas og finne synergier mellom verdikjeder i landbruket, reindrifta og andre sektorer. Avdelinga har en sentral rolle som kompetansesenter for kommunene og skal bistå med veiledning og oppfølging i forhold til kommunene, samt se til at grunnleggende rettssikkerhetsspørsmål blir ivaretatt. Avdelinga har 30 medarbeidere.

Rådgiver / seniorrådgiver st nr 2/17

Vil du bli vår nye planekspert?

 

Til arbeidet med videreutvikling av landbruket og nye bygdenæringer har vi nå ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Vi søker etter en medarbeider med interesse og engasjement for landbruket, og som liker å arbeide strategisk og utviklingsrettet.


Stillinga er for tiden plassert i seksjon Areal og samfunn med kontorsted Bodø. Seksjonen arbeider mye utadretta, og har utstrakt kontakt med kommuner, fylkeskommunen, næringsorganisasjoner og regionale statlige myndigheter.


Stillingen vil inneholde varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø. Hovedoppgaver blir arealplansaker etter plan- og bygningsloven, samt arbeid med regional plan for landbruket og andre utredningsbehov i avdelingen. Deltakelse i regionalt planforum og Fylkesmannens interne plangruppe vil være naturlig. Andre saksbehandlingsoppgaver, f.eks. tilskuddsordninger, må også påregnes. Hva som blir dine viktigste oppgaver vil avhenge av din kompetanse og interesser, og hvordan du kan komplettere vårt øvrige team. Arealforvaltning, prosjektarbeid og saksbehandling vil uansett være en del av arbeidet. Det forutsettes fleksibilitet med tanke på endring av oppgaver over tid. Du må regne med en del reisevirksomhet.


Du må ha relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå, f.eks. jurist, sivilagronom, samfunnsviter, geograf e.l. Kjennskap til landbruket og landbrukets utfordringer i fylket vil være et fortrinn. Erfaring fra tilsvarende oppgaver i andre etater/kommuner, samt erfaring fra arbeid med utredninger, prosesser og prosjekter vil bli tillagt stor vekt.


Vi ønsker også at du

 • Liker å arbeide i team

 • Er utviklings- og resultatorientert

 • Har god formidlingsevne

 • Behersker norsk skriftlig og muntlig

 • Kan jobbe selvstendig

 • Er fleksibel og har høy arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkerne kan komplettere vår øvrige stab. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

 

Vi tilbyr

 • Et godt faglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger

 • Faglig mangfold og en utviklingsorientert organisasjon

 • Lønn som rådgiver i kode 1434 eller seniorrådgiver i kode 1364, fra kr 454 700,- til kr 609 700,- pr. år avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner

 • Fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk

 • Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)

 • Introduksjonsprogram og fadderordning

 • Gode velferdsordninger

 • En raus arbeidsgiverpolitikk

Info om Bodø:

Bodø kommune: http://www.bodo.kommune.no

Bodø i vinden: http://www.bodo.no

Avisa Nordland: http://www.an.no

Bodø Nu: http://www.bodonu.no

 

Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

 

I henhold til offentleglova vil det etter søknadsfristen bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet må grunngi dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter anmodning om å bli unntatt offentlig søkerliste. Søkerne vil i så tilfelle bli forhåndsvarslet.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til landbruks- og reindriftsdirektør Monica Iveland, tlf. 75 54 78 27/911 48 992, epost fmnomiv@fylkesmannen.no, eller til underdirektør Magne Totland – tlf. 75 54 78 59/915 60 255, epost fmnomto@fylkesmannen.no.

 

Søknadsfrist: 12. mars 2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  12.03.2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Nordland
 • Nettside
 • Kommune
  Bodø
 • Jobbnorge-ID
  134199
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger