Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket, og skal medvirke til å samordne all statlig virksomhet, og har bl.a. omfattende tilsyns-, veilednings- og informasjonsoppgaver overfor kommunene. Embetet har 110 ansatte og er lokalisert i Statens Hus i Skien. Se for øvrig vår hjemmeside www.fylkesmannen.no/telemark

 

Nasjonalparkforvalter Jomfruland Nasjonalpark

Jomfruland nasjonalpark ble opprettet av Kongen i statsråd 16. desember 2016. Det ble også opprettet et landskapsvernområde på Stråholmen. Jomfruland nasjonalpark er på ca. 117 kvadratkilometer og omfatter produktive sjøområder, rikt naturmangfold og vakre landskap i Kragerø kommune.

 

Vi søker etter nasjonalparkforvalter for vår nye nasjonalpark. Stillingen er 100% fast og er organisatorisk plassert i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark, men er faglig underlagt nasjonalparkstyret for nasjonalparken som sekretær for styret. Styret er sammensatt av 2 politikere fra Kragerø kommune, en politiker fra Telemark fylkeskommune og 2 representanter for grunneierne i parken..  

 

Kontorsted for forvalteren er ikke bestemt, men det skal i utgangspunktet være i et større fagmiljø sammen med andre naturlige samarbeidsparter nær nasjonalparken. Beslutningen om lokalisering blir tatt av Miljødirektoratet etter dialog med styret. Som ansatt hos Fylkesmannen i Telemark vil forvalteren også ha tilgang til en kontorplass der og kunne dra veksler på det faglige miljøet.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Saksforberedelse for styret i bl.a. saker etter verneforskriften.

 • Utarbeiding av forvaltningsplan og besøksstrategi for nasjonalparken.

 • Oppfølging av verneformål inkludert iverksetting av konkrete skjøtselstiltak.

 • Informasjonsarbeid og samarbeid med grunneiere, lag, foreninger og andre som har virksomhet innenfor nasjonalparken.

 • Arbeidet vil også kreve tett dialog med kommunen, Miljødirektoratet og lokale representanter for Statens Naturoppsyn.

 Kvalifikasjoner:

 • Det kreves høyere naturfaglig utdannelse fra universitet/høyskole, minimum 5 år.  Alternativt tilsvarende utdannelse fra universitet/høyskole, minimum 3 år, med relevant etterutdanning/videreutdanning eller arbeidserfaring.

 • God lokalkunnskap og bred erfaring fra offentlig naturforvaltning vil bli tillagt vekt.

 • Erfaring fra forvaltning av verneområder vil bli tillagt stor vekt

 Personlige egenskaper som vektlegges:


• Gode evner til samarbeid og kommunikasjon med grunneiere, lokalbefolkning og med andre samarbeidspartnere innen offentlig forvaltning.

• Evne til å arbeide selvstendig og målretta.

• God skriftlig og muntlig formuleringsevne.

 

Vi tilbyr:

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver med tilknytning både til et sterkt fagmiljø hos Fylkesmannen, og til et lokalt tverrfaglig fagmiljø der forvalteren til daglig har kontor.

 • Spennende og utviklende arbeid i møte mellom forvaltning og lokalsamfunn.

 • Gode muligheter til kompetanseutvikling, både gjennom tilknytningen til Fylkesmannen og gjennom Miljødirektoratet sin oppfølging av alle landets nasjonalparkforvaltere.

 • God personalpolitikk med velfungerende medbestemmelsesordninger i tråd med Hovedavtalen i Staten.

 • Gode pensjons- og boliglånsordninger og fleksibel arbeidstid.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver, normalt fra kr. 532 400 – 584 300.

For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Henvendelser kan gjøres i fortrolighet frem til søknadsfristens utløp. Senere blir søkernes navn gjort kjent i offentlig søkerliste.

 

For nærmere opplysninger om stillingen ta gjerne kontakt med miljøverndirektør Hans Bakke tlf. 35586160/94196055.

 

Vi ber om at søknad, vedlagt vitnemål og relevante attester, sendes elektronisk via www.jobbnorge.no Referanser bes oppgitt.

 

Søknadsfrist: 12.03.2017

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  12.03.2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Telemark
 • Nettside
 • Kommune
  Kragerø, Skien
 • Jobbnorge-ID
  134196
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger