NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for naturvitenskap

 

Seksjonssjef økonomi

Vi søker etter en seksjonssjef som liker å arbeide på flere nivåer i organisasjonen og som kan lede og utvikle økonomiseksjonen og funksjonen ved fakultetet.

Om fakultetet
NV-fakultetet består av åtte institutter samt en fakultetsadministrasjon. Nærmere opplysninger om fakultetet med dets institutter finnes på http://www.ntnu.no/nv. Fakultetet har en omsetning på om lag 1100 mill årlig, hvorav 30 % eksternfinansiering knyttet til bidrag og oppdragsaktivitet.

Om stillingen
Økonomiseksjonen ivaretar funksjonsområdene innen økonomi, anskaffelse, virksomhetsstyring (PBO), internkontroll/risikostyring. Det innebærer at seksjonen må ha god oversikt over fakultetets primærvirksomhet – studier, forskning, etter- og videreutdanning, formidling og nyskaping – og hvordan denne virksomheten koples sammen med budsjett gjennom planer på kort og lang sikt. Seksjonen bistår øvrige enheter i økonomispørsmål.

Seksjonsleder har det gjennomgående fagansvar for økonomi og virksomhetsstyrings-funksjonen ved hele fakultetet. I tillegg vil oppfølging av store prosjekter/infrastrukturer være en del av seksjonslederens oppgaveportefølje.

Ansvarsområder i stillingen er blant annet:
• Ledelse og utvikling av seksjonen
• Faglig ansvar for den totale økonomifunksjonen ved fakultetet herunder:
    - Plan og budsjettarbeid
    - Økonomi og regnskapsanalyse
    - Rapportering 
    - Prosjektstøtte til eksternfinansierte prosjekter 
    - Bestillerfunksjonen
• Rådgivning til fakultetets og instituttenes ledelse
• Strategiarbeid, virksomhetsstyring og lederstøtte
• Delta i og drive nettverk innenfor økonomiområdet ved NTNU og NV

Seksjonssjefen rapporterer til Dekan.

Kvalifikasjonskrav
Det kreves høyere utdanning på masternivå innenfor økonomi, gjerne siviløkonomutdanning. Ledererfaring er et krav. Den som tilsettes må ha god evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Gode kunnskaper innen norsk og engelsk er en forutsetning. Ønskelig med erfaring fra offentlig sektor, helst med erfaring fra forsknings- og utdanningssektoren.

Vi vil også legge vekt på at kandidaten har 
• en åpen, inkluderende og motiverende lederstil
• gode samarbeidsegenskaper og evne til relasjonsbygging
• egenskaper som initiativrik, entusiastisk, systematisk, fleksibel og løsningsorientert
Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper.

Vi kan tilby
• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt, utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø.
• Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
• Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må regne med eventuelle endringer i arbeidsområdet underveis.

NTNU har personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningssammensetningen generelt.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til dekan Anne Borg tlf: 416 62 984, e-post: anne.borg@ntnu.no eller seksjonssjef Heidi Hugdal tlf: 73596714, epost: heidi.hugdal@ntnu.no.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.
Stillingens referansenummer er NV-22/17.
Søknadsfrist 04.03.17

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  04.03.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  134190
 • Intern-ID
  NV-22/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger