Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi bidrar til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp i regionen og vi ivaretar innbyggernes rettssikkerhet.

To faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver hos barnehage og utdanningsavdelingen

Avdelingen har 28 ansatte og er organisert med en avdelingsdirektør. Barnehage- og utdanningsavdelingen er delegert oppgaver fra Utdanningsdirektoratet, og har en bred oppgaveportefølje innen den regionale forvaltningen av barnehage- og skolesektoren. Arbeidet omfatter tilsyn, klagebehandling, tilskuddsforvaltning, oppfølging av statlige satsingsområder, samt informasjon og veiledning.

På utdanningsområdet skal Fylkesmannen være bindeledd mellom Utdanningsdirektoratet og utdanningssektoren, og slik medvirke til at den nasjonale utdanningspolitikken blir fulgt opp av fylkeskommunale, kommunale og private barnehage- og skoleeiere.

Stilling 1 kan bli tillagt arbeidsoppgaver innenfor hele avdelingens ansvarsområder, men hovedoppgavene vil være:

 • å bidra til kvalitets- og kompetanseutvikling i barnehagesektoren
 • informasjons-, veilednings- og utviklingsoppgaver
 • klagesaksbehandling og tilsynsvirksomhet

Stilling 2 kan også bli tillagt arbeidsoppgaver innenfor hele avdelingens ansvarsområder, men hovedoppgavene vil være:

 • arbeid med gjennomføring av eksamen, nasjonale prøver og kartleggingsprøver
 • rekruttering og oppnevning av sensorer og oppmenn, arrangere sensorskoleringer, fellessensur og klagebehandling
 • å gi brukerstøtte og veilede skoler og sensorer i forbindelse med eksamen, sensur i grunnskole, videregående skole og voksenopplæring
 • arbeid med statistikksystemer

Søkere må ha:

 • Relevant høyere utdanning
 • Kompetanse innen forvaltning og erfaring fra arbeid i offentlig sektor
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God kompetanse i bruk av ulike dataverktøy
 • Gode samarbeidsevner og effektiv arbeidsform

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Det er en fordel med kompetanse fra utdanningssektoren.

Fylkesmannen kan tilby:

 • Et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og tverrfaglig virksomhet
 • Avlønning som rådgiver, stillingskode 1434, kr. 449 800 - 516 000, eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364, kr. 516 000 - 556 700, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Fylkesmannen er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Embetet er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv).

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr, telefon direkte 22 00 38 01 eller på mobil 913 51 242.

Søknadsfrist: 6. mars 2017

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søker ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  06.03.2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  134142
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger