Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi bidrar til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp i regionen og vi ivaretar innbyggernes rettssikkerhet.

To faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver hos barnehage og utdanningsavdelingen

Denne stillingen er ikke aktiv.