Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

 

Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling. 

Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturfag og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet. Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin.

Museet har i dag 75 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.

 

Feltarkeologer 2017

Universitetet i Stavanger vil ha behov for ansettelse av feltarkeologer ved Avdeling fornminne sesongen 2017 (april - oktober). Stillingene omfatter arbeid som arkeolog på forvaltningsarkeologiske undersøkelser i Rogaland på ulike prosjekt fra alle perioder, boplasser fra steinalder, bosetningsområder fra senneolitikum til yngre jernalder og graver. I noen deler vil arbeid også innebære oppgaver lagt til etterarbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre feltarbeid på arkeologiske undersøkelser og delta i deler av oppgaver knyttet til etterarbeid.
 • Søker må ha følgende kvalifikasjoner:
 • Minimum bachelorgrad i arkeologi, med relevans til norsk arkeologi.

Videre vil det bli lagt vekt på:

 • Førerkort
 • Eventuell mastergrad i arkeologi eller høyere eksamen.
 • Tidligere erfaring av liknende undersøkelser.
 • Erfaring fra digital innmåling, GIS og arkeologisk feltdokumentasjonssystem Intrasis.
 • At søkere kan arbeide i team, men også kan utføre oppgaver selvstendig.

Vi tilbyr:

 • Feltarbeid i prosjekt med gode muligheter for egen faglig utvikling og merittering.
 • Betalt tilreise- og hjemreise ved prosjektstart og -slutt.
 • Diett og nattillegg beregnet fra folkeregisteradresse.
 • Fast månedslønn for de på kontrakt over 5 måneder.
 • Kurs og opplæring etter gjeldende regelverk.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Godt arbeidsmiljø med mulighet for å jobbe med arkeologisk materiale fra en av Norges arkeologisk rikeste fylker.

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til prosjektkoordinator Astrid Johanne Nyland, epost astrid.j.nyland@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til Janne Veronica Endresen, epost janne.v.endresen@uis.no

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.301, kode 1083 ingeniør, kr 408.700-480.900 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

Vitnemål, attester og eventuell annen dokumentasjon skal ikke legges ved søknad, men kunne vises frem på anmodning. Kun fullstendige søknader vil bli vurdert og dette innebærer at alt er utfylt ihht. retningslinjene i jobbsøkerportalen Jobbnorge, inkludert standard CV og screeninginformasjon. Arbeidserfaring skal redegjøres for med måned, år: fra og med - til og med. Personlig vedlagt CV vil ikke bli vurdert.

 

Stillingsbeskrivelse

Organisatorisk plassering

 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert ved Arkeologisk museum, avdelingen for forminner. Daglig arbeidssted er feltarbeidsstedet.
 • Avdelingsleder er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.
 • Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.

Ansvarsområde

 • Feltarbeid og i noen grad oppgaver innenfor etterarbeid på forvaltningsarkeologiske undersøkelser.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre feltarbeid.
 • Funnhåndtering.
 • Delta aktiv på møter.
 • Digital innmåling og databehandling i Intrasis.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Løpende
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Bjerkreim, Bokn, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Haugesund, Hjelmeland, Hå, Karmøy, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sauda, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand, Suldal, Time, Tysvær, Utsira, Vindafjord
 • Arbeidssted
  Arkeologisk museum/feltarbeid
 • Jobbnorge-ID
  134108
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Prosjekt

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger