Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1200 ansatte og omlag 12 000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad.

Professor/førsteamanuensis i sosiologi

Ved Universitetet i Agder er det ledig fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i sosiologi knyttet til Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Fakultet for samfunnsvitenskap. Arbeidssted er Kristiansand.

 

Instituttet tilbyr studier i sosiologi og i sosialt arbeid på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og gir i tillegg undervisning på barnehage- og lærerutdanningene, som ved Universitetet i Agder er organisert i matrise.

 

Vi søker etter personer med doktorgrad fortrinnsvis i sosiologi, eller annet samfunnsvitenskapelig fag som vurderes relevant for å undervise i sosiologi og i samfunnsfaglige emner i lærerutdanningen. Den som tilsettes forventes å bidra aktivt til å styrke forskningen på ett eller flere av instituttets forskningsområder, herunder forskning på oppvekst, utdanning, kultur, ulikhet og velferd. Den som tilsettes må videre kunne bidra til langsiktig utvikling av forskningsmiljøet, og forventes også å bidra til å skaffe eksterne forskningsmidler til instituttet.

 

Kriterier for ansettelse i stilling som fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129 

 

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på samarbeidsevner, personlig egnethet og faglig kompetanse, herunder interesse for og kompetanse til å videreutvikle både utdanning og forskning i sosiologi ved instituttet. Ved rangering av søkerne vil det også bli lagt vekt på søkernes kompetanse og spesialisering ut fra instituttets behov.

 

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

 

Undervisningsspråket er til vanlig norsk, men undervisning på engelsk vil også kreves. Universitetet i Agder tilbyr norskkurs til utenlandske nytilsatte som ikke behersker norsk, og det legges til rette for gjennomføring av dette. Fast ansatte forventes å kunne norsk innen to år, og at dette dokumenteres gjennom bestått bergenstest med 450 poeng.

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for vitenskapelige stillinger, og må påregne endringer i organisering og arbeidsoppgaver.

 

Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr. 621.800 – 813.100, kode 1011 førsteamanuensis, kr. 535.900 – 671.600. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken ”søk stillingen”. Følgende dokumentasjon må lastes opp sammen med den elektroniske søknaden:

 • CV
 • Kopier av attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner og andre relevante aktiviteter
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Det er søkernes ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

 

Søknadsfrist: 7. april 2017.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Irene Trysnes, tlf. 38 14 21 74, e-post: irene.trysnes@uia.no.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  7. april 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  134069
 • Intern-ID
  Ref. 34/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger