NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Rektor stab skal bidra til et sterkere og tydeligere strategisk fokus ved NTNU. Staben har medarbeidere fra områdene forskning, nyskaping, utdanning, økonomi og eiendom og organisasjon. Faglig er medarbeiderne knyttet til prorektorer og direktører innenfor de samme områdene. Formelt er rektors stab en enhet underlagt organisasjonsdirektøren.

Seniorrådgiver/rådgiver - Forskning og innovasjon Arbeidssted: Ålesund

I rektors stab har vi ledig fast stilling som seniorrådgiver/rådgiver innenfor arbeidsområde forskning og innovasjon. Stillingen inngår i rektors stab, men er direkte knyttet til viserektor i Ålesund og skal ha en utøvende støttefunksjon for viserektor.

 

Den som tilsettes skal ivareta strategisk støtte og rådgivning og være viserektors stedfortreder ved møter o.l.


Sentrale arbeidsoppgaver

Initiere og styrke:

 • nettverksbygging og kontakt med arbeids- og næringsliv samt med andre relevante forskningsmiljøer og organisasjoner i regionen
 • kunnskap om, og tilgang til, eksterne finansieringskilder 
 • forsknings- og innovasjonsprosjekter på tvers av instituttene og fagmiljøene lokalt samt mot andre institutter i NTNU
 • nasjonale og internasjonale kontakter av strategisk verdi for Ålesund
 • forankringen av NTNUs strategiske satsninger og muliggjørende teknologier

Administrative oppgaver vil være:

 • bistå ved forsknings- og innovasjonsrelaterte arrangementer
 • koordinere forskningsadministrative oppgaver
 • bistå vedrørende forskningsetiske problemstillinger
 • koordinere utredninger og analyser av forskningsadministrativ- og strategisk art og bistå ved rapportering av prosjekter

 Kvalifikasjoner og egenskaper

 • utdanning på minimum masternivå 
 • erfaring som forsker
 • god kjennskap til UH-sektoren, Norges forskningsråd, EU og deres virkemidler, til andre relevante forskningspolitiske aktører og til forvaltning 
 • kjennskap til regionalt arbeids- og næringsliv
 • erfaring fra web-arbeid og publisering på nett  

 Vi legger stor vekt på personlig egnethet. Den vi tilsetter må:

 • kunne jobbe både selvstendig og i team 
 • kunne initiere og gjennomføre prosesser 
 • kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk, også i digitale kanaler 
 • ha evne til å arbeide strukturert administrativt  
 • være innovativ og fremtidsfokusert

Vi tilbyr 

• et spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
• et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
• gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse


Lønns- og arbeidsvilkår 

Stillingen blir lønnet som rådgiver (kode 1434) eller seniorrådgiver (kode 1364). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 499 600 – 569 000 (rådgiver) eller brutto kr 517 700 – 650 200 (seniorrådgiver) pr år avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette beløpet trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til viserektor Annik Magerholm Fet, tlf.70 16 16 56 / 922 96 890, e-post: annik.fet@ntnu.no


Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde.


Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.


I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.


Søknad 

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk via denne siden merket med NTNU-nr. 23/17. Vi oppfordrer kandidatene til å legge ved de mest relevante vitnemål og attester. De som innkalles til intervju blir bedt om å ta med originaldokumenter.

 

Søknadsfrist: 01.06.2017

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. juni 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Ålesund
 • Arbeidssted
  Ålesund
 • Jobbnorge-ID
  134066
 • Intern-ID
  NTNU-nr.23/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger