Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, IKT- utvikling og drift, formidlings- og kommunikasjonstjenester, samt fellestjenester for departementene. Våre felles verdier fokuserer på; resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), har ca. 800 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV) i DSS er en avdeling som leverer et grunnsikringskonsept til departementsfellesskapet, regjeringens representasjonsanlegg, Statsministerboligen, samt Høyesterett etter avtale. Kjerneleveransen består av teknologiske og fysiske sikringstiltak. I samarbeid med andre avdelinger i DSS, departementene, statsministerens kontor (SMK) og ulike nødetater, leverer SAV et helhetlig sikkerhetskonsept, med god sammenheng mellom rådgivning, daglig drift og hendelseshåndtering.

Lærlinger i sikkerhetsfaget

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) skal i samarbeid med OK- stat ansette seks lærlinger i sikkerhetsfaget for perioden 2017 – 2019. Lærlingene vil få tilbud om en lærlingkontrakt i 2 år.  

For å få lærlingplass må du ha bestått Vg1 service og samferdsel og Vg2 salg, service og sikkerhet. Det er en forutsetning at du sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig. Du må også kunne beherske norsk muntlig og skriftlig. I forbindelse med opptak til lærlingplass vil det bli avholdt intervjuer, fysisk test og sjekk av fargesyn. For utfyllende informasjon om sikkerhetsklarering, intervjuer, testing og opptak se vedlagte linker.

Det forventes at du er engasjert og faglig interessert i sikkerhetsfaget. I opplæringsperioden vil det bli lagt opp til en kombinasjon mellom teori og operativ praksis med løpende evaluering, samt ulike øvelser og treninger sammen med DSS sine operative sikkerhetsvakter. De rette kandidatene er lærevillige, pliktoppfyllende og samarbeider godt med andre. Som lærling i DSS vil du komme tett på departementsfellesskapet og få innblikk i ulike administrative og politiske prosesser, samtidig som du vil kunne dra nytte av den sikkerhetsfaglige erfaringen og kompetansen som finnes i DSS. 


Som lærling hos oss får du:

 • lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger i staten
 • arbeidsoppgaver og tilpasset opplæring som dekker målene i nasjonal læreplan i sikkerhetsfaget.
 • innsikt i arbeidshverdagen til det største offentlige vaktforetaket i Norge
 • en hyggelig læreplass med hovedbase ved regjeringskvartalet i Oslo sentrum.

For å søke lærlingplass hos oss må du registrere søknaden elektronisk via Jobbnorge. Husk å legge ved karakterutskrifter/kompetansebevis og eventuelle attester når du sender inn søknaden.

Se vedlagte linker for ytterligere informasjon om testing, opptak og sikkerhetsklarering:

https://dss.dep.no/for-pressen/aktuelle-saker/info.-om-larlingeordningen/

https://nsm.stat.no/om-nsm/tjenester/personellsikkerhet/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/ofte-stilte-sporsmal-om-sikkerhetsklarering/


Ønsker du mer informasjon om læreplassen, ta kontakt med lærlingkoordinator i SAV, Cathrin Rattén på mail: cathrin.ratten@dss.dep.no (hverdager mellom 09 - 14).

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  12.03.2017
 • Arbeidsgiver
  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Oslo sentrum
 • Jobbnorge-ID
  134047
 • Intern-ID
  Lærlinger sikkerhetsfag
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger