Kriminalomsorgen region sørvest

Kriminalomsorgen gjennomfører straffereaksjoner og varetektsfengsling. Region sørvest har det overordnede ansvaret for kriminalomsorgen i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder, med fengsler og friomsorgskontorer. Det er ca 600 årsverk i regionen. Regionadministrasjonen er lokalisert i Sandnes. Region sørvest rapporterer til Kriminalomsorgsdirektoratet. 

Åna fengsel ligg i Hå kommune. fengselet har plass til 164 innsette og har omkring 190 tilsette. Åna fengsel er eit stort fengsel i norsk samanheng, og er praksisfenmgsel for aspiranter under utdanning.

Fengselsleiar Åna fengsel - ny utlysing

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region sørvest
 • Nettside
 • Kommune
  Hå, Sandnes
 • Jobbnorge-ID
  133945
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger