Senter for IKT i utdanningen skal bidra til økt kvalitet i opplæringen med bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). En viktig målsetting er å styrke barn, elever og studenter sitt læringsutbytte og gi grunnlag for bedre læringsstrategier.

Senteret er organisert som et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet og ble etablert i 2010. Senteret skal bidra til å iverksette regjeringens politikk innen grunnopplæringen, barnehagesektoren og lærer- og barnehagelærerutdanningen.

Senteret har hovedkontor i Tromsø og avdelingskontor i Oslo, og har totalt ca 80 faste og midlertidige ansatte. Mer informasjon om Senter for IKT i utdanningen finner du på www.iktsenteret.no

 

Seniorrådgiver med ansvar for informasjonssikkerhet og personvern

 Avdeling for analyse og teknologi ved Senter for IKT i utdanningen lyser ut en fast stilling som seniorrådgiver med snarlig tiltredelse. Avdelingen har ansvar for veiledning og rådgivning i teknologifeltet overfor ulike målgrupper i sektoren.

En stadig økende digitalisering, mer krevende brukere og krav til effektivitet stiller skoleeiere og andre overfor nye krav og forventninger. En viktig oppgave for avdelingen er derfor å støtte opp om videreutvikling av skoleeieres bestillerkompetanse for innføring og bruk av IKT i grunnopplæringen.

Rådgiving innen IKT-infrastruktur og arkitektur er også lagt til denne avdelingen. Her står forvaltning og videreutvikling av Feide - felles identitetsforvaltning i utdanningssektoren - sentralt. Feide eies av Kunnskapsdepartementet, men administreres og utvikles i samspill mellom UNINETT og Senter for IKT i utdanningen. Fagområder som tjenestedesign, tjenesteintegrasjon, standardisering og informasjonssikkerhet ligger også innenfor rammen av avdelingens portefølje. Det er videre et prioritert område å vedlikeholde og videreutvikle en relevant og oppdatert kunnskapsbase som legger føringer for prioriteringer og beslutninger på ulike forvaltningsnivåer i sektoren.

Denne stillingen vil ha et spesielt ansvar for informasjonssikkerhet og personvern. Med dette menes blant annet ansvar for rådgivning rettet mot skoleeiere, samt noe arbeid med å følge opp senterets internkontroll for forsvarlig behandling av personopplysninger. Innholdet i stillingen forutsetter et nært samarbeid med flere nasjonale aktører og fagmiljøer samt god forståelse for praktisering av personvernlovgivningen innen oppvekst og utdanning og på ulike forvaltningsnivåer.

Det stilles følgende krav til kvalifikasjoner:

 • Mastergrad eller tilsvarende innen relevante fagfelt.
 • Relevant erfaring kan kompensere for det formelle kravet til utdanning.
 • Sertifiseringer som for eksempel CISSP, CISM, CISA, CRISC kan kompensere for det formelle kravet til utdanning og vil sammen med relevant utdanning og erfaring telle positivt
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og god muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Være kjent med databehandleravtaler, personvernerklæringer og samtykkeerklæringer og erfaring fra offentlig sektor og spesielt kommunesektoren er en fordel.
 • Kunnskap om teknologiutvikling i utdanningsfeltet, særskilte utfordringer og muligheter knyttet til ulike læringsteknologier og standarder.

Personlige egenskaper- den vi søker:

 • Er løsningsorientert, faglig kreativ og nytenkende
 • Har gode samarbeidsegenskaper og er god til å bygge relasjoner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø
 • Er selvgående og er en god prosessdriver
 • Har gode analytiske og strategiske evner

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og krevende arbeidsoppgaver.
 • Et kompetent og dynamisk fagmiljø.
 • Gode utviklingsmuligheter i en ung organisasjon.
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid.


Kvalifiserte søkere vil bli invitert til intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Arbeidssted er Oslo eller Tromsø, og reisevirksomhet må påregnes for å sikre et samarbeid på tvers av fagavdelingene, samt for å holde personlig kontakt med kommunene.

Senteret har et ønske om at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, derfor oppfordres spesielt personer med minoritetsbakgrunn til å søke. 

Stillingene er plassert i stillingskode seniorrådgiver (kode 1364) etter Statens lønnsregulativ i ltr. 65-78 (kr 567.100 -  kr 743.100). Fra lønnen trekkes det 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.
For spørsmål om stillingen kontakt: Elin Johanne Reite, tlf. 982 08 864, e-post elin.johanne.reite@iktsenteret.no

Generelt
Fra bruttolønnen trekkes lovfestet pensjonsinnskudd. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, muligheter for fleksitid, deltid o.l., kan rettes til telefonreferansen.

Senter for IKT i utdanningen er IA-virksomhet og vil legge arbeidsforholdene til rette for tilsatte med redusert funksjonsevne. Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Senter for IKT i utdanningen kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  Senter for IKT i utdanningen
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo, Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  133927
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger