Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Arbeidsområdene omfatter forvaltning og tilrettelegging for norsk næringsvirksomhet, bl.a. fiskeri- og havbruksnæringen, forsknings- og innovasjonspolitikk, næringsutvikling, handelspolitikk, eksportfremme, regelforenkling og skipsfartspolitikk. Videre forvalter departementet statens eierandeler i en rekke selskaper.

Økonomi- og personalansvarlig søkes til nytt organ i Bergen - rådgiver / seniorrådgiver - NFD 03/17

Nærings- og fiskeridepartementet skal våren 2017 etablere et nytt organ – Klagenemndssekretariatet. Organet skal betjene seks ulike nemnder underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet (Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda, Frivillighetsklagenemnda og Medieklagenemnda). Organet vil i oppstartsfasen være 10-13 ansatte.

Det søkes i den forbindelse etter en økonomi- og personalansvarlig som vil være sentral i arbeidet med å etablere organet. Du vil få ansvar for økonomi- og personalfunksjonen, i tillegg til andre administrative drifts- og utviklingsoppgaver. Organet vil være fullservicekunde på økonomi- og lønnsområdet hos Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Du vil jobbe tett sammen med organets leder. Det er ønskelig at du kan tiltre fra planlagt opprettelse 1. april 2017 (det tas forbehold om tiltredelsesdato).

Arbeids- og ansvarsområder:

 • Ansvar for organets administrative støttefunksjoner og systemer
 • Regnskapsførsel, budsjettering og rapportering
 • Bestillinger og fakturabehandling
 • Bistå ledelsen med styringsinformasjon
 • Lønns- og personalarbeid
 • HMS-arbeid
 • Håndtering av tjenesteleveranseavtaler og kontrakter med eksterne leverandører
 • Gi faglig støtte og opplæring til ledere, medarbeidere og nemndsmedlemmer
 • Det må regnes med en variasjon av arbeidsoppgaver i henhold til behov

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning innenfor økonomisk og administrative fag på høyskole eller universitetsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring fra administrasjonsarbeid, fortrinnsvis innen offentlig forvaltning
 • Erfaring fra budsjett, regnskap, lønn og personal
 • Erfaring med Basware, Agresso og SAP
 • Kjennskap til statlig budsjett- og regnskapsarbeid er en fordel, men ingen forutsetning

Du har en strukturert og effektiv arbeidsmåte, og jobber systematisk, målrettet og analytisk. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Det er avgjørende med høy grad av selvstendig og faglig trygghet i arbeidet. Stillingen rapporterer til sekretariatsleder for organet.

I Klagenemndssekretariatet vil de ansatte bli den viktigste ressursen og gode utviklings- og karrieremuligheter vil bli vektlagt. Videre tilbys det fleksible arbeidstidsordninger, en god tjenestepensjon i Statens Pensjonskasse og en god kantineordning. Mangfold på arbeidsplassen blir vektlagt og alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Stillingene lønnes etter statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver. Stillingen lønnes med kr. 500 000 - 650 000 pr år. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Har du spørsmål om stillingen ta gjerne kontakt med:

Søknadsfrist 28. februar 2017

Om du har innvandrerbakgrunn, er overtallig eller har nedsatt funksjonsevne må dette opplyses om i søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28.02.2017
 • Arbeidsgiver
  Nærings- og fiskeridepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bømlo, Eidfjord, Etne, Fedje, Fitjar, Fjell, Fusa, Granvin, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Odda, Os i Hordaland, Osterøy, Radøy, Samnanger, Stord, Sund, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss, Øygarden
 • Arbeidssted
  Klagenemndsekretariatet
 • Jobbnorge-ID
  133886
 • Intern-ID
  NFD 03/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger