Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 450 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Jurister med interesse for akvakultur

Akvakulturforvaltning er et viktig satsingsområde for Fiskeridirektoratet. Tildelingsseksjonen skal derfor ansette to nye jurister for å styrke fagmiljøet innen tildeling og rettigheter.

 

Tildelingsseksjonen har fagansvar for tildeling og rettigheter etter akvakulturloven. Seksjonen tildeler matfisktillatelser til laks og regnbueørret for særlige formål, herunder utviklingstillatelser, behandler klager på fylkeskommunenes tildelingsvedtak og har ansvaret for Akvakulturregisteret. Kyst- og havbruksavdelingen har fagansvaret for tildeling og her er faglig styring og støtte til fylkeskommunene viktig. I dette inngår blant annet kontroll av vedtakskvaliteten i fylkeskommunene, informasjonsformidling, avklaring av forventninger og gjennomføring av møter og seminarer.

 

Arbeidsmiljøet kjennetegnes av dynamiske og offensive medarbeidere og store ambisjoner for fagfeltene vi har ansvaret for. Seksjonens medarbeidere jobber i økende grad i tverrfaglige grupper, på tvers av seksjonsgrensene. Det er gode utviklingsmuligheter for personer som liker å ta utfordringer.

 

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av klager
 • Juridiske problemstillinger i behandlingen av særtillatelser
 • Juridiske utredninger og avveininger
 • Operasjonalisering av innfasingen av det nye regimet med produksjonsområder
 • Styring og oppfølging av fylkeskommunene
 • Veilednings- og informasjonsoppgaver

 

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Krav om relevant erfaring fortrinnsvis fra offentlig forvaltning og saksbehandling, særlig innen tildeling av rettigheter
 • Det er en fordel med kjennskap til akvakulturnæringen
 • Interesse for problemstillinger knyttet til miljømessig og bærekraftig næringsutvikling
 • Gode ferdigheter i å uttrykke seg skriftlig og muntlig på norsk, kombinert med god formidlingsevne

 

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 477.800,- til kr 577.400,-. For særlige kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Utfordrende oppgaver innen et fagfelt i stadig utvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstidsordning


Egenskaper

 • Utadvendt med en offensiv holdning til å nå mål
 • Faglig integritet, men samtidig respekt for andres fagkompetanse
 • Evne til å arbeide systematisk og ryddig
 • Stor arbeidskapasitet

 

For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen ønsker vi å oppnå en balansert sammensetning av alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Fiskeridirektoratet har også inngått avtale om et mer inkluderende arbeidsliv.

 

Kontaktperson: Seksjonssjef Anne B. Osland, anne.osland@fiskeridir.no913 65 476  

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  08.03.2017
 • Arbeidsgiver
  Fiskeridirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Strandgaten 229, 5004 Bergen
 • Jobbnorge-ID
  133878
 • Intern-ID
  6/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger