Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.
Globale utfordringer, innen klima- og energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 
 
NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2019, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.
 
 
Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Lærlingplasser ved NMBU - ref.nr 17/00892

Denne stillingen er ikke aktiv.