NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Seksjonssjef for HR- og HMS-seksjonen ved Det humanistiske fakultet

Til fakultetets HR- og HMS-seksjon søker vi en entusiastisk og motivert person til stillingen som seksjonssjef. Seksjonssjefen rapporterer til administrativ leder og inngår i den administrative ledergruppen ved fakultetet. HR- og HMS-seksjonen har ansvar for alle områder innenfor HR, samt arealmessig infrastruktur. Seksjonssjefen har ansvar for å lede seksjonens arbeid i tråd med vedtatte strategier og mål.

Fakultetsadministrasjonen er en stabs- og servicefunksjon overfor fakultetets ledelse, institutter, ansatte og studenter.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • lede og koordinere arbeid knyttet til HR, HMS, og arealmessig infrastruktur
 • bistå og rådgi fakultet- og instituttledelsen innen HR- og HMS-området
 • delta aktivt i saksbehandling og utredning
 • personalledelse for ansatte i seksjonen
 • sikre effektiv saksbehandling og god medvirkning
 • legge til rette for medarbeiderutvikling
 • delta i relevante utvalg og prosjekter ved NTNU

Din bakgrunn og kompetanse:

 • utdanning på masternivå er et ønske, gjerne innenfor fagfeltene organisasjon og ledelse eller personal/HR. Andre fagfelt vil også kunne være relevant. Realkompetanse kan kompenseres for manglende formell kompetanse.
 • ledererfaring er en fordel
 • kunnskap om offentlig forvaltning er et krav
 • det er en fordel med erfaring fra personaladministrasjon/HR i offentlig sektor
 • det er en fordel med erfaring fra organisasjonsutvikling
 • det er en fordel med erfaring fra elektronisk saksbehandlingssystem (som ePhorte)
 • beherske norsk og engelsk flytende, både skriftlig og muntlig

Vi legger vekt på:

 • en åpen, inkluderende og motiverende lederstil
 • selvstendighet og trygghet i lederrollen
 • fokus på resultat og måloppnåelse, med vilje til å være med og «dra lasset»
 • leverings- og sluttføringsevne
 • evne til analytisk arbeid og god virksomhetsforståelse
 • gode sosiale ferdigheter, samarbeidsevner og god formidlingsevne
 • evne til å takle høyt arbeidspress og prioritere oppgavene i samarbeid med seksjonen
 • evne til å skape engasjement og trygghet i organisasjonen

Vi kan tilby et arbeidsmiljø som legger vekt på:

 • å fremme kunnskapsoverføring, kompetansebygging og god samhandling
 • å være inkluderende, romslig og tolerant, hvor uenighet brukes konstruktivt og håndteres i saklige diskusjoner
 • å vise respekt og omsorg for hverandre og «gjøre hverandre god»

Vi kan også tilby en seksjon i utvikling, med godt arbeidsmiljø, pågangsmot og høyt løsningsfokus, hvor teamarbeid og involvering står sentralt.

Lønn og formelle bestemmelser:
Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du som blir tilsatt, bosetter deg slik at du kan ha daglig arbeidsplass ved fakultetsadministrasjonen.

Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli behandlet konfidensielt, ikke har absolutt krav på dette. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet, har du krav på å bli varslet, slik at du får anledning til eventuelt å trekke din søknad.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Vi oppfordrer derfor kvinner og personer med innvandrerbakgrunn til å søke stillingen.

Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211) med minimum årslønn 439.600,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 594.000,- til 684.200,- pr år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søknad merket HF 17-009 sendes elektronisk via denne siden (Søk stillingen). Vitnemål og attester legges som elektroniske vedlegg.

Mer informasjon:
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til administrativ leder John Kamsvåg, telefon 73 59 83 77, e-post: john.kamsvag@ntnu.no, eller HR-rådgiver Hege Kissten, telefon 73 59 76 84, e-post: hege.kissten@ntnu.no.

Søknadsfrist: 01.03.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  01.03.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  133805
 • Intern-ID
  HF 17-009
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger